Om Overlægeforeningen

Overlægeforeningen organiserer overlæger ansat i det offentlige sygehusvæsen, ved private hospitaler og andre sygdomsbehandlende institutioner.

Overlægeforeningens bestyrelsen kan beslutte at optage medlemmer inden for andre stillingskategorier eller konkrete stillinger.

Indenfor de enkelte regioner er der indenfor nærmere fastsatte områder valgt en lokal repræsentant, som er medlemmernes lokale tillidsrepræsentant og er bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne. Den lokale repræsentant er bestyrelsens lokale kontaktperson og bistår bestyrelsen i varetagelsen af overlægernes interesser over for lokale myndigheder og kollegiale forsamlinger. Bestyrelsen har delegeret forhandlingskompetencen vedr. indgåelse af aftaler om lokalløn til de lokale repræsentanter. På Færøerne er der tilsvarende valgt en lokal repræsentant.

Medlemstilfredsundersøgelse 2020

Se Overlægeforeningens initiativer på baggrund af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2020

Overlægeforeningens bestyrelse august 2022.

Se kontaktoplysninger for bestyrelsen her

  • Formand: Susanne Wammen - kontakt
  • Antal medlemmer: 6.659
  • Medlemmer af Overlægeforeningen er overenskomstansatte overlæger, ledende overlæger, cheflæger og specialeansvarlige overlæger ansat i det offentlige sygehusvæsen, ved private hospitaler og andre sygdomsbehandlende institutioner.
  • Følg os på Twitter og Facebook