Om FAKL

Foreningen af Kommunalt Ansatte Læger (FAKL) er foreningen for læger, som har hovedansættelse i den kommunale sundhedstjeneste.

Kommunallægerne varetager bl.a. opgaver indenfor

  • sundhedsfremme
  • forebyggelse
  • rehabilitering
  • misbrugsbehandling
  • rygeafvænning mv.

Derudover analyserer, koordinerer og kvalitetssikrer kommunallæger arbejdet på sundhedsområdet i kommunerne.