OK 21 - Yngre Lægers overenskomstforhandlinger

Yngre Lægers regionale OK 21-resultat har været til urafstemning blandt alle medlemmerne. Det blev et klart ja - se mere i boksen nedenfor.

Yngre Lægers nye aftaler træder i kraft den 1. april 2021. Så snart overenskomsterne er færdigredigeret,  kan du finde dem på overenskomstsiderne.

Du finder forhandlingsresultaterne nedenfor.

Tidslinje

Hvad sker hvornår

Ja til Yngre Lægers OK-resultat

Forhandlingsresultater