OK 21 Forhandlingsfællesskaber

På det offentlige område er der tre arbejdsgiverparter:

  • stat
  • kommuner
  • regioner.

De fleste yngre læger er ansat på hospitalerne. Danske Regioner er derfor Yngre Lægers væsentligste arbejdsgiverpart. Blandt arbejdsgiverne er staten toneangivende, fordi der forhandles på det statslige område først. Kommunerne er den klart største offentlige arbejdsgiver, mens regionerne er den mindste.

På medarbejdersiden er man organiseret i tre niveauer for hver arbejdsgiver:

Forhandlingsfællesskaber for alle medarbejdere

Der er et niveau, som omfatter alle medarbejdere. På det regionale (og kommunale) område er det Forhandlingsfællesskabet, der omfatter alle ansatte i regionerne/kommunerne, og på det statslige område er det CFU. Krav, der er generelle for alle ansatte i regionerne/staten, som generelle lønstigninger, barsel og lignende, forhandles af Forhandlingsfællesskabet/CFU.

Akademikerne

Dernæst er der et niveau, som omfatter grupper af fagforeninger. Yngre Læger er en del af Akademikerne, som er en organisation for alle de akademiske fagforeninger. På det niveau forhandles typisk den fælles-akademiske overenskomst.

Yngre Læger

Endelig er der det niveau, hvor den enkelte fagforening forhandler direkte med modparten. Yngre Lægers forhandlingsdelegation forhandler fx vagtvilkår og arbejdstid direkte med Danske Regioner.

Tre arbejdsgivere og tre niveauer hvert sted betyder, at der samlet er ni forhandlingsborde.


Staten


Kommunerne


Regionerne

CFU
(Centralorganisationernes Fællesudvalg)


Forhandlingsfællesskabet


Forhandlingsfællesskabet*


Akademikerne*


Akademikerne*


Akademikerne*


Yngre Læger


Yngre Læger


Yngre Læger

*Her er Yngre Læger repræsenteret i forhandlingerne ved formand Helga Schultz.