OK 2021

Velkommen til FAPS’ OK-site 2021


 

Nu er processen gået i gang med at forberede overenskomstforhandlingerne, som skal foregå i 2021.  
Vi har derfor åbnet for, at alle medlemmer kan indsende idéer, forslag og ønsker til FAPS. Klik i boksen til højre for at sende dine forslag. 
Vi vil løbende uploade de indkomne forslag, så du kan se hvad andre har foreslået.

Tidsplan for overenskomstprocessen
I boksen til højre finder du en oversigt over forløbet, der vil føre frem til, at vi pr. 1. april 2022 har en ny overenskomst.
Når parterne har udvekslet forhandlingsoplæg, vil du kunne se dem her på siden.

Hvad er gået i gang?
FAPS’ bestyrelse har nedsat et overenskomstforberedende udvalg med repræsentanter fra specialeorganisationer, regionsbestyrelser og FAPS’ bestyrelse. Udvalget skal komme med input til, hvilke emner FAPS skal tage op under forhandlingerne.

Det første møde holdes i august 2020, og udvalget afrapporterer til bestyrelsen i oktober 2020. 

Derudover er alle speciallægeorganisationer og regionsbestyrelser blevet bedt om at sætte de kommende overenskomstforhandlinger på dagsordenen, så FAPS’ bestyrelse kan få flest mulige input også derfra. 

FORTSAT mulighed for at deltage i medlemsmøder i september måned 2020
Der er stadig ledige pladser på medlemsmøder om OK21:

•    Region Midtjylland – 2. september 2020
•    Region Sjælland – 8. september 2020
•    Region Nordjylland – 10. september 2020
•    Region Hovedstaden – 16. september 2020
Region Syddanmark nåede at afholde medlemsmøde før Covid-19, men medlemmer derfra er velkomne til at deltage i Region Midtjyllands eller Region Sjællands medlemsmøder.

Det forberedende udvalg består af :

Martin Poulsen, Kirurg
Ane Ahm Petersen, Dermatolog
Jens Andresen, Øjenlæge
Søren Strange, Intern Medicin
Kaare Mai, Reumatolog
Frank Liviu-Adelin Guldfred, Ørelæge