OK 2021

Velkommen til FAPS’ OK-site 2021


 

Nu er processen gået i gang med at forberede overenskomstforhandlingerne, som skal foregå i 2021. 

Tidsplan for overenskomstprocessen

I boksen til højre finder du en oversigt over forløbet, der vil føre frem til, at vi pr. 1. april 2022 har en ny overenskomst. Når parterne har udvekslet forhandlingsoplæg, vil du kunne se dem her på siden.

Hvor er vi i processen?

FAPS’ bestyrelse nedsatte efter sommerferien et overenskomstforberedende udvalg med repræsentanter fra specialeorganisationer, regionsbestyrelser og FAPS’ bestyrelse. Udvalget har færdiggjort sit arbejde og er i november 2020 kommet med input til bestyrelsen til, hvilke emner FAPS skal tage op under forhandlingerne.

Derudover har alle medlemmer siden august måned haft mulighed for at indsende forslag via hjemmesiden. Tak for alle de indsendte forslag - det er nu ikke længere muligt at indsende flere.

FAPS’ forhandlingsudvalg vil nu arbejde videre med alle de indkomne forslag med henblik på, at bestyrelsen på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i marts 2021 kan præsentere de overordnede linjer for FAPS’ forventede overenskomstkrav.

FAPS og RLTN skal ifølge planen udveksle forhandlingsoplæg i april 2021.

FAPS’ forhandlingsudvalg består af:

   Ann-Louise Reventlow-Mourier, Øre-, næse- og halslæge

  Per Flesner, Øjenlæge

  Martin Poulsen, Kirurg

  Søren Strange, Intern Medicin