OK 2021

Velkommen til FAPS’ OK-site 2021


 

Nu er processen gået i gang med at forberede overenskomstforhandlingerne, som skal foregå i 2021.  Tak for alle indsendte forslag, det er nu ikke længere muligt at indsende flere forslag.

Tidsplan for overenskomstprocessen
I boksen til højre finder du en oversigt over forløbet, der vil føre frem til, at vi pr. 1. april 2022 har en ny overenskomst.
Når parterne har udvekslet forhandlingsoplæg, vil du kunne se dem her på siden.

Hvad er gået i gang?
FAPS’ bestyrelse har nedsat et overenskomstforberedende udvalg med repræsentanter fra specialeorganisationer, regionsbestyrelser og FAPS’ bestyrelse. Udvalget skal komme med input til, hvilke emner FAPS skal tage op under forhandlingerne.

Det første møde holdes i august 2020, og udvalget afrapporterer til bestyrelsen i oktober 2020. 

Derudover er alle speciallægeorganisationer og regionsbestyrelser blevet bedt om at sætte de kommende overenskomstforhandlinger på dagsordenen, så FAPS’ bestyrelse kan få flest mulige input også derfra. 

Det forberedende udvalg består af :

Martin Poulsen, Kirurg
Ane Ahm Petersen, Dermatolog
Jens Andresen, Øjenlæge
Søren Strange, Intern Medicin
Kaare Mai, Reumatolog
Frank Liviu-Adelin Guldfred, Ørelæge