OK 18-resultatet - det betyder det for dig

De nye overenskomster træder i kraft den 1. april 2018 og udløber den 31. marts 2021. Overenskomsterne skal nu redigeres, og vi forventer, at de er klar og kan ses på yl.dk efter sommerferien. 

Læs alle ændringer i redegørelsen og se selve resultaterne

I vores redegørelse kan du læse mere udførligt om alle ændringer. Du kan også se selve resultaterne her.

De vigtigste ændringer

Se de vigtigste ændringer nedenfor som dels omfatter alle yngre læger, og dels omfatter yngre læger ansat i henholdsvis regionerne, staten og kommunerne.

Fælles for alle yngre læger

 • Lønstigninger der forbedrer reallønnen
  Der er aftalt generelle lønstigninger på over 6 % inden for de næste tre år. Med en forventet prisstigning på 4,9 % betyder det en forbedring af reallønnen.
 • Fælles lønudvikling for offentligt ansatte og privatansatte
  Med ændringer i reguleringsordningen er det sikret, at lønudviklingen for ansatte i den offentlige sektor fremover følger lønudviklingen i den private sektor.
 • Betalt spisepause
  Retten til betalt spisepause som en del af arbejdstiden bliver nu skrevet ind i overenskomsten. Man skal fortsat være til rådighed under spisepausen, men arbejdsgiverne vil ikke kunne inddrage spisepausen.

Vigtigste ændringer specielt for yngre læger ansat i regionerne

 • Lønstigning
  Der vil ske generelle lønstigninger på skønnet 6,81 % inden for de næste tre år.
 • Mere i pension
  Pensionsprocenten forhøjes fra 1. april 2018 med 0,36 %. Det betyder, at afdelingslæger fremover får 18,56 % af deres løn i pension, og alle andre yngre læger får 16,85 %.

Vigtigste ændringer specielt for yngre læger ansat i staten

 • Lønstigning
  Den vil ske generelle lønstigninger på skønnet 6,07 % inden for de næste tre år.
 • Pension til ph.d.-stipendiater
  Fremover får ph.d. studerende pension af hele basislønnen, hvor de hidtil har fået pension af 85 % af basislønnen.
 • Nyuddannede og ferie
  Indtil den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, får nyuddannede ret til 5 fridage med løn i det første ansættelsesår. Se mere her.

Specielt for yngre læger ansat i kommunerne

Her er der ingen ændringer. Det betyder, at lønnen i overenskomsten for yngre læger ansat i Københavns Kommune svarer til lønnen for yngre læger ansat i regionerne.

Alle andre yngre læger ansat i kommunerne er fortsat ansat på individuelle kontrakter.

Læs mere

Se alle resultaterne inden for de enkelte områder.

Har du spørgsmål til din nye overenskomst, er du velkommen til at kontakte Yngre Læger, mail yl@dadl.dk / tlf. 35 44 85 00.