OK 18 - forhandlingsdelegationen - se hvem der forhandlede for dig

Formand for Yngre Læger, Camilla RathckeCamilla Noelle Rathcke

1. reservelæge på medicinsk afdeling på Herlev Hospital og i gang med speciallægeuddannelsen i endokrinologi.

”Dit lægeliv – din fremtid. Det er overenskomstforhandlingerne i 2018. Selvom forhandlingerne for langt de fleste læger kan virke som noget, der foregår langt fra dem – og måske også kan have det indtryk, at det ikke vedrører dem – så er overenskomstforhandlingerne én af Yngre Lægers kerneopgaver. Det er overenskomsten, der skaber rammerne for, hvordan der kan organiseres og planlægges i afdelinger og på hospitaler – hvor, hvordan og hvor hyppigt, vi som læger skal arbejde. Og som noget helt særligt – sammenlignet med andres overenskomster - er der i Yngre Lægers overenskomst også en paragraf, der helt specifikt adresserer arbejdsmiljøet. Derfor er overenskomsten vigtig – og derfor er forhandlingerne om den vigtig.

Som altid bliver overenskomstforhandlingerne spændende, men denne gang ved vi, at Danske Regioner har høje forventninger til, at vi kan nå i mål med en ny stillingsstruktur for speciallæger. Vi har i den sammenhæng høje forventninger til, at vi kan sikre en struktur, der understøtter kompetenceudvikling og efteruddannelse, og som naturligvis sikrer, at speciallæger får speciallægeløn – ikke mindst sidstnævnte har fyldt en del for os i de sidste par år.

Dertil kommer, hvad der ellers rører sig blandt yngre læger: Løn og oplevelsen af at kunne forhandle lokal løn, fleksibilitet, vagtvilkår, forskningsansættelser, lægeboliger og meget mere. Jeg ser frem til at få input og gode drøftelser med vores kollegaer om overenskomsten, når vi kommer rundt på forskellige hospitaler landet over. Og så ser jeg frem til svære, men forhåbentligt også konstruktive forhandlinger og et forhandlingsresultat, som både vi og Danske Regioner kan være tilfredse med."
 

Forhandler ved OK 18, Bjarne WormBjarne Skjødt Worm

1. reservelæge og i gang med speciallægeuddannelsen i anæstesiologi. Aktuelt ansat på Sjællands Universitetshospital, Køge. 

"Overenskomsten berør os alle sammen. Det er her, vi definerer, hvordan vi skal arbejde, hvordan vores vilkår er, og hvad vi får i løn. Det er en hel central opgave for vores forening at varetage overenskomstforhandlingerne – og OK 18 er ingen undtagelse.

Vores arbejdsmiljø og overenskomsten hænger ufravigeligt sammen. Som noget helt særegent har vi i vores overenskomst særlige regler for arbejdsmiljøet. Disse regler blev yderligere skærpet ved de sidste forhandlinger, men arbejdsmiljøet er stadig under pres, så vi må forvente, at det igen bliver et tema.

Når vi skal forhandle overenskomsterne, er det vigtigt for os at være godt forberedt, og selvom vi alle er klinisk arbejdende læger, er det vigtigt for os at få jeres input til, hvad vi skal prioritere i den nye overenskomst. Det er også vigtigt med eksempler på, hvad der fungerer godt og skidt. Specielt vil vi gerne høre om, hvordan arbejdsmiljøparagraffen har været brugt derude – så kommenter gerne på hjemmesiden eller kom til et af de lokale møder!"

Forhandler ved OK 18, Anders Krog VistisenAnders Krog Vistisen

1. reservelæge på Kræftafdelingen på Århus Universitetshospital i hoveduddannelse i klinisk onkologi.

"Overenskomsten sætter rammen for måden, hvorpå vi kan arbejde med det, der i virkeligheden er det interessante, nemlig at yde højeste faglige kvalitet til medborgere med sygdom og bekymringer. Det er her, vi finder næsten alle regler for, hvordan og hvor meget vi arbejder. Den direkte kobling til vores indtægt, vores familieliv og vores karrieremuligheder gør dermed overenskomsten til det vigtigste enkeltelement i et godt lægeliv for alle yngre læger.

Langt hovedparten af overenskomsten er i dag velfungerende, både for arbejdsgiver og for lægerne. Vi har uløste problemer omkring arbejdsbelastning, ansættelsesvilkår og -varighed samt efteruddannelse, for at nævne nogle vigtige. Vi udfordres også i OK 2018 af en snæver økonomisk ramme i hele den offentlige sektor og af et evigt tilbagevendende krav om at give køb på vigtige dele af overenskomsten, som netop er med til at sikre et godt lægeliv, både på arbejde og når vi har fri.

Samtidig mødes vi denne gang af et stort ønske om en ny stillingsstruktur for speciallæger, og i den forbindelse skal Yngre Læger også være klar til at se nye muligheder og ikke kun begrænsninger. Men når forhandlingerne er overstået, er det ganske enkelt et krav, at vi står med en samlet overenskomst, hvor både nye og "gamle" yngre læger kan se sig selv og et langt godt lægeliv udspille sig. Forhåbentligt bliver OK18 også overenskomsten, hvor vi får aflivet begrebet reservelæge, en tom og anakronistisk stillingsbetegnelse for de læger, der driver hospitalerne året rundt, døgnet rundt. Jeg glæder mig til at forbedre alle yngre lægers overenskomst sammen med den øvrige forhandlingsdelegation! Og jeg glæder mig til at høre fra netop dig om dine ønsker for overenskomsten!"
 

Helga Schultz
Reservelæge på medicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital og i gang med speciallægeuddannelsen i klinisk onkologi.

OK18 bliver mine første overenskomstforhandlinger, hvor jeg er helt med inde i maskinrummet. Og overenskomsterne og forhandlingerne er vigtige, da vi har brug for en god overenskomst for at opnå gode arbejdsvilkår, et godt arbejdsmiljø og tilfredsstillende uddannelse.

Arbejdspresset stiger generelt for ansatte i den offentlige sektor og med overenskomsten i hånden skal vi kunne sikre at vi kan holde til arbejdet i mange år.  Aften-natte-vagterne må ikke komme for ofte og belastningen ikke være for høj. Dagarbejde skal være tilrettelagt på en måde så man både kan yde en tilfredsstillende kvalitet for patienterne og have overskud til resten af sit liv, når man har.

Vi skal sikre at overenskomsten understøtter mulighederne for videre- og efteruddannelse i en lang periode fra man som nyuddannet læge forlader universitetet til man bliver højt specialiseret afdelingslæge. Det skal vi være opmærksomme på ved forhandlingerne. På samme måde skal vi forhandle for såvel hospitalslæger med og uden vagter som for læger i staten og kommunerne.

Vi vil have fokus på at forhandle en overenskomst som efterfølgende skal være et anvendeligt værktøj for vores aktive tillidsvalgte over hele landet. Jeg glæder mig til sammen med resten af forhandlingsdelegationen at tale jeres sag ved forhandlingerne om OK18.

Direktør, Lars MathiesenLars Mathiesen

Direktør i Yngre Læger, cand.oecon.

Deltager i Yngre Lægers OK forhandlinger for fjerde gang. Har en lang karriere bag sig i kommune, amt og region, senest som koncerndirektør i Region Nordjylland, har bl.a. deltaget i overenskomstforhandlinger på arbejdsgiversiden og været medlem af Lønkommissionen.


Lene Esbensen - Forhandlingschef i Yngre LægerLene Esbensen

Forhandlingschef i Yngre Læger siden 2002, cand.polit.

Har bl.a. forhandlet overenskomster for de sygehusansatte læger 13 gange og deltager i en række udvalg og arbejdsgrupper, der har med OK forhandlinger og koordination mellem organisationerne at gøre.


Klaus Groth-Andersen - Chefkonsulent i Yngre LægerKlaus Groth-Andersen

Chefkonsulent, ansat i Yngre Læger siden 2008, cand.scient.pol.

Deltager for fjerde gang i overenskomstforhandlingerne, både for de regionalt ansatte på sygehusene og for yngre læger i kommunerne. Indgår i arbejdsgrupper om periodeprojekter, herunder fælles projekt mellem Yngre Læger, FAS og Danske Regioner om stillingsstruktur for speciallæger samt projekt, der skal danne grundlag for overenskomstdækning af kommunalt ansatte yngre læger.

Mette Kriegel Skovrup
Chefkonsulent, ansat i Yngre Læger siden 2017, cand.jur.

Deltager for første gang i Yngre Lægers overenskomstforhandlinger. Har arbejdet med overenskomstforhandlinger i andre organisationer.