Stort ja til OK 18-resultatet

Det blev et stort ja blandt alle de akademiske organisationer til OK 18-resultatet. 49,8 % af Yngre Lægers medlemmer stemte til urafstemningen, og heraf stemte 97 % ja. Se mere her.