Øvrige speciallægeorganisationer

Formand

Erling Birk Madsen

Overlæge

Danske Cardiologers Organisation

 

Formand

Jim Stenfatt Larsen

Overlæge

Danske Kliniske Onkologers Organisation

 

Formand

Ole Aagaard

Overlæge

Danske Laboratorielægers Organisation

http://laboratorielaeger.dk

 

Formand

Flemming Frank Madsen

Praktiserende speciallæge

Danske Lungelægers Organisation

http://lungeorg.dk

 

Formand

Carsten Frederik Rygaard

Ledende overlæge

Danske Patologers Organisation

 

Formand

Pia Nimann Kannegaard

Overlæge

Danske Geriateres Organisation

http://www.geriatricorg.dk/www/styr.asp

 

Formand

Rolf Petersen

Ledende overlæge

Danske Arbejdsmedicineres Organisation