Øjenlægeattest for jernbanepersonel, øjenlægeattest

Indeks 
jernbanepersonel, helbredsattest for
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.13.53.03
Attestform 
Blanket
Honorar 
Regning
Betales af 
Arbejdsgiver
Opdateret 
06.05.2021
Forklaring 

Attesten anvendes i forbindelse med undersøgelse af personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet.

Honoraret for lægens arbejde betales efter regning.

Hvis den undersøgte er ansat, fremsendes attesten til Trafik- og Byggestyrelsen, mens regningen sendes til den undersøgtes arbejdsgiver. Trafik- og Byggestyrelsen har meddelt, at de per 1. januar 2017 ophører med at sende regninger videre til arbejdsgiveren. 

Hvis undersøgte ikke er ansat, skal regningen ikke medsendes, men den skal betales af undersøgte selv.

Trafikstyrelsen er uden ansvar for, at regningen bliver betalt. Lægen skal derfor anføre korrekt debitor på regningen, d.v.s. den virksomhed, der skal betale regningen. Trafikstyrelsen må ikke anføres som debitor.