Odense Brandvæsen, helbredsattest for udrykningspersonel

Indeks 
Odense brandvæsen, attest til udrykningspersonel
Kategori 
Andre aftalte attester
ID-nr. 
06.02.52.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
806 kr.
Rekvirent 
Arbejdsgiver
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
08.04.2022
Forklaring 

Denne attest er kun aftalt med Odense brandvæsen, og der foreligger ingen aftaler med andre brandvæsener. Attester til disse må i givet fald betragtes som frie, men dette honorar kan evt. være vejledende.