Odense Brandvæsen, helbredsattest for udrykningspersonel

Indeks 
Odense brandvæsen, attest til udrykningspersonel
Kategori 
Andre aftalte attester
ID-nr. 
06.02.52.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
787 kr.
Rekvirent 
Arbejdsgiver
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Denne attest er kun aftalt med Odense brandvæsen, og der foreligger ingen aftaler med andre brandvæsener. Attester til disse må i givet fald betragtes som frie, men dette honorar kan evt. være vejledende.