Odense Brandvæsen, helbredsattest for udrykningspersonel

Indeks  odense brandvæsen, attest til udrykningspersonel
Kategori  Andre aftalte attester
ID-nr.  06.02.52.01
Attestform  Blanket
Honorar  773 kr.
Rekvirent  Arbejdsgiver
Betales af  Rekvirent
Opdateret  06.04.2020
Forklaring 

Denne attest er kun aftalt med Odense brandvæsen, og der foreligger ingen aftaler med andre brandvæsener. Attester til disse må i givet fald betragtes som frie, men dette honorar kan evt. være vejledende.