Obligatoriske kurser

Reservelæger og 1. reservelæger skal deltage i en række obligatoriske og godkendte kurser på vejen til speciallægeanerkendelse.

Ret til frihed med løn 

Når du deltager i de obligatoriske kurser i videreuddannelsen, har du ret til tjenestefrihed med løn. Du behøver derfor ikke søge om det, men du skal selvfølgelig give din overordnede + skemalæggeren besked, så "deltagelse kan ske under fornøden hensyntagen til afdelingens drift".

Transport og ophold

En del regioner dækker også transport og ophold enten helt eller delvist. Spørg din Yngre Lægerådsformand, hvordan det er i din region.

Vagtplan

I forbindelse med obligatoriske kurser skal vagtplanen/"rullet" ændres, så man står til dagtjeneste i kursusperioden. Du skal altså ikke deltage i fx aften/nattevagt samtidig med, at du er på kursus.

Timeregnskab

Timerne medregnes i normtimeopgørelsen med 7,4 normaltimer pr. kursusdag, maksimalt 37 timer pr. uge (mandag-fredag).

Det har ingen indflydelse på dit eventuelle tilgodehavende for overarbejde, når du er væk fra afdelingen pga. kursus. Hvis du har 100 timers overarbejde tilgode og tager på en uges kursus, så har du stadig 100 timer i overskud, selv om du ikke har taget de vagter, du normalt skulle have taget.

Fravær

Hvis du i løbet af et obligatorisk kursus, af den ene eller anden årsag, er nødt til at have længerevarende fravær, kan der opstå visse udfordringer. Find mere om obligatoriske kurser og fravær her.