Nyvalgt TR

TR-Kickstarter, pjece specielt for dig som ny TR

For at du kan komme hurtigt og nemt i gang som TR, har vi samlet det, der er allervigtigst for dig at vide som ny TR i introduktionspjecen TR-Kickstarter. Se pjecen og læs mere her.

TR-beskyttelsen

Som TR får du TR-beskyttelse, og du skal overholde "fredspligten." 

Når du er anmeldt som tillidsrepræsentant, er du omfattet af reglerne om beskyttelse mod at blive opsagt. Som TR kan du nemlig kun blive sagt op, hvis det begrundes i tvingende årsager, og opsigelsesvarslet forlænges med tre måneder. Kontakt Yngre Læger, hvis det bliver aktuelt.

Fredspligten

Som tillidsrepræsentant har du "fredspligt". Det vil sige, at du ikke selv må nedlægge arbejdet, og at du har pligt til at opfordre alle medarbejdere til at fortsætte arbejdet eller genoptage arbejdet ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Kontakt Yngre Læger, hvis det bliver aktuelt.

Få hjælp lokalt

Som nyvalgt TR er der mange ting, du skal sætte dig ind ind, så kontakt dem, der kan hjælpe dig.

Det kan fx være den tidligere TR. Spørg fx om der er indgået en aftale om honorering af TR-arbejdet på din arbejdsplads, eller om han/hun ligger inde med referater, lokal aftaler, verserende sager, som du skal kende til.

Det er også en god ide at kontakte det lokale Yngre Lægeråd, der kan fortælle dig, hvornår der er møder i de lokale og regionale Yngre Lægeråd. Her kan du bl.a. høre, hvad der rør sig lokalt og udveksle erfaringer med andre TR'er.

Kontakt også den regionale Lægeforening og hør, hvad de tilbyder af hjælp, kurser og arrangementer.

Tag på TR-kursus

Som noget af det første som TR er det vigtigt, at du tilmelder dig Yngre Lægers TR-uddannelse.

Vær synlig som TR

Som TR er det helt centralt, at du er synlig. Derfor anbefaler vi, at du præsenterer dig - både over for dine kolleger og ledelsen. Du kan fx bruge plakaten "Jeg er din TR" (PDF).

Du skal også huske at lave en aftale om, hvordan du får dit TR-arbejde honoreret.

Tips og tricks som nyvalgt TR

Se videoen med gode råd til dig som nyvalgt TR.