Bliv arbejdsmiljørepræsentant

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Normalt vælges en arbejdsmiljørepræsentant (AMR) af alle faggrupper på den afdeling eller det afsnit, som AMR’en skal repræsentere.

Ofte har yngre læger dog arbejdsopgaver, der går ud over disse afdelings- eller afsnitsgrænser. Derfor ser vi også, at yngre læger har held med at foreslå ledelsen en AMR-funktion med særligt fokus på yngre lægers arbejdsmiljø.

En AMR vælges for 2 år ad gangen.

Når du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant

Udfyld blanketten når du er valgt.

Som arbejdsmiljørepræsentant repræsenterer du ikke nødvendigvis kun dine yngre lægekolleger. Du kan sagtens blive bedt om at repræsentere alle dine kolleger på arbejdspladsen uanset uddannelse og opgaver.

Bemærk også at arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod at blive afskediget og mod anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter.

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du læse om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver og se, hvordan man bliver valgt.

Du skal på arbejdsmiljøuddannelse

Inden for de første tre måneder efter, at du er blevet valgt, skal du gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Du bliver tilmeldt uddannelsen af HR-funktionen på din arbejdsplads. Uddannelsen varer tre dage.

Du har herudover ret til to supplerende uddannelsesdage inden for det første år og derefter 1,5 dag de følgende år.

Arbejdsmiljørepræsentant og uddannelse

Tidsforbrug

Det følger af arbejdsmiljøloven, at du som arbejdsmiljørepræsentant skal have en "efter forholdene rimelig tid til rådighed til at varetage dine pligter i arbejdsmiljøarbejdet". For den tid, du bruger som arbejdsmiljørepræsentant, skal du have løn for. Hvordan dette konkret skal tilrettelægges, så det ikke går ud over din uddannelse, skal du drøfte med ledelsen.

Honorering

Som arbejdsmiljørepræsentant er du berettiget til et tillæg. Kontakt din tillidsrepræsentant og hør nærmere.

Kontakt TR

Yngre Læger anbefaler, at du kontakter de tillidsrepræsentanter, der også er på afdelingen/arbejdspladsen, for med dem at drøfte berøringsflader og mulige fælles indsatser.