Nyuddannede i staten har ret til fem fridage med løn i det første ansættelsesår

Hvis du er nyuddannet og skal ansættes i staten, har du ret til 5 fridage med løn i det første ansættelsesår. Det blev aftalt ved OK 18-forhandlingerne. Det er en betingelse, at du ikke har feriegodtgørelse fra en tidligere fuldtidsbeskæftigelse. Hvis du ikke holder fridagene i det første ansættelsesår, bortfalder de.

Ordningen for de statsansatte er midlertidig og bortfalder, når den nye ferieaftale træder i kraft 1. september 2020. Når den nye ferieaftale med samtidighedsferie træder i kraft, vil man løbende optjene ret til at afholde ferie. Dermed er det ikke længere et problem som nyuddannet, at man i det første ansættelsesår ikke har optjent ret til løn eller feriegodtgørelse under ferien.

Det lykkedes desværre ikke at lave en tilsvarende aftale for regionerne, så hvis du er nyuddannet yngre læge ansat på et hospital, har du som andre ansatte ret til at afholde op til 6 ugers ferie, men det er uden løn.