Nyt system for receptudskrivning vil lette lægers arbejde og øge patientsikkerheden

Debatindlæg af Tue Flindt Müller, formand for Lægeforeningens Lægemiddel- og Medikoudvalg
Bragt i Dagens Pharma, den 20. august 2019 

Lægerne ordinerer medicinen, og borgerne går på apoteket og køber den. Sådan er systemet i dag, og det fungerer hurtigt, godt og effektivt.

Bagved den effektivitet, borgerne oplever, ligger en arbejdsgang for lægerne, der både kræver tid og er kompliceret: Lægen skriver lægemiddel, indikation, dosis og varighed af behandlingen ind patientjournalen. Dernæst overfører lægen oplysningerne til en ordination i det Fælles Medicin Kort (FMK) og afslutningsvist lægges en elektronisk recept med oplysningerne på recept-serveren. Apoteket kan herefter hente recepten ned fra receptserveren og udlevere det ordinerede lægemiddel.

Det fungerer, men der er stadig god grund til at se på forbedringer af systemet. En række forbedringer vil kunne aflaste lægerne, der til gengæld vil få mere tid til patienterne, samtidigt med at patientsikkerheden øges. Skulle vi ikke komme i gang med det?

Mere tid til patienterne

Alle apoteker har nu fået etableret adgang til Det Fælles Medicinkort. Kunne lægers arbejde stoppe med lægemiddelordinationen i FMK, mens apotekerne på baggrund af ordinationen i FMK kan administrere den og oprette og effektuere recepten? Det er noget af det, der giver mening at se på.

Lægen skal fortsat have det overordnede ansvar for ordinationen som i dag. Men apotekerne vil skulle administrere lægens ordination, og det ligger i helt naturlig forlængelse af apotekernes nuværende opgaver.

I dag bruger læger blandt andet tid på dialog med blandt andet hjemmesygeplejen om patienters medicinering. Det kan for eksempel være afklaring af spørgsmål i forhold til patientens brug af håndkøbslægemidler og kosttilskud. Med et nyt system vil den tid blive frigjort for lægerne uden at gå på kompromis med patienternes oplevelse. Tid som læger i stedet kan bruge på deres kerneopgave: Patienterne.

Øget patientsikkerhed

Men det handler ikke kun om at lette arbejdsprocessen for lægerne. Øget patientsikkerhed er tæt forbundet til forslaget om at ændre systemet.

Når apotekerne substituerer til et billigere lægemiddel, vil de fremadrettet kunne sikre overensstemmelse mellem tekst på recept og det udleverede lægemiddel. Herved vil antallet af forvekslingsfejl kunne nedbringes.

Vi ved, at en mindre del af alle recepter i dag aldrig bliver effektueret, da patienterne vælger ikke at indløse den udstedte recept. Det indebærer en risiko for, at patienter ved indløsning af nye recepter får udleveret medicin i forhold til den uafhentede recept, og dermed får det forkerte medicin. Med et nyt system vil fejlmedicinering af denne art helt kunne undgås, fordi recepten først vil blive skrevet, når borgeren køber medicinen.

Apotekerne har meldt ud, at de gerne løfter flere sundhedsopgaver. Det tilbud bør vi tage imod med indførsel af en ny arbejdsfordeling omkring recepter og medicinudlevering, der sikrer at funktionalitet, kvalitet og sikkerhed bevares på samme høje niveau som i dag.

Vi har forståelse for, at der være behov for at gennemarbejde forslaget ud i detaljer, inden det kan omsættes til praksis, og i den proces byder Lægeforeningen gerne ind. Det vil være en god opgave for den nye sundhedsminister at tage fat på.