Nyhedsbrev fra FPL, september 2020


Hilsen fra formanden

Kære Camilla Stig-Gylling

Efteråret er over os, og jeg vil på vegne af bestyrelsen i Foreningen af Pensionerede Læger orientere om sæsonens første bestyrelsesmøde, der blev afholdt i Domus Medica den 24. august.

Forud for bestyrelsesmødet mødtes forretningsudvalget med Lægeforeningens nyvalgte formand Camilla Rathcke og fik bekræftet, at vi i FPL også for fremtiden kan forvente Lægeforeningens opmærksomhed og støtte til FPLs regionale aktiviteter. Desuden drøftede vi FPLs deltagelse i Lægeforeningens Demokratiudvalg, der i løbet af efteråret skal diskutere konsekvenser af fremskrivningsprognosen for fordeling af medlemsantal i Lægeforeningen og komme med løsningsforslag. FPL ser frem til at bidrage til arbejdet, og jeg tør gerne sige, at vi har gode forventninger til vores nye formand.

På bestyrelsesmødet orienterede Dave Fischer, der er sekretariatschef for det regionale sekretariat, om de organisatoriske ændringer, der er foretaget i opbygningen af de fem regionale sekretariater. Dave forsikrede bestyrelsen om, at FPL fortsat vil få god støtte til at gennemføre de meget populære fagligt-sociale arrangementer i regionerne fremadrettet. Med skyldig respekt for den fortsatte corona-situation vil de regionale arrangementer blive genoptaget i løbet af efteråret 2020, så hold øje med både in-boks og www.Læger.dk.

Denne efterårssæson er samtidig min sidste som formand for Foreningen af Pensionerede Læger, da jeg til november falder for Lægeforeningens (udmærkede) 6-års-regel. Derfor skal jeg hermed også orientere om, at der senere på efteråret skal være valg til FPLs bestyrelse i flere regioner. Den nye bestyrelse skal efterfølgende vælge en ny formand iblandt sig. Måske kunne det være noget for dig?

Læs mere om valg til bestyrelsen nedenfor, hvor du også finder et par øvrige nyheder fra bestyrelsen.

Vi ser frem til at møde dig og resten af foreningen i løbet af efteråret.

Mogens Huttel

Med Venlig Hilsen
Mogens S. Hüttel
Formand for Foreningen af Pensionerede Læger


Valg

Valg til FPLs bestyrelse og efterfølgende formandspost

Til november er der valg til FPLs bestyrelse i såvel Region Hovedstaden som i Region Syddanmark, og som formand falder jeg bl.a. også for Lægeforeningens 6-års-regel. Valgene til FPLs bestyrelse betyder derfor denne gang, at der ikke blot skal vælges menige medlemmer af bestyrelsen, men også, at den nye bestyrelse efterfølgende skal vælge en ny formand for FPL iblandt sig. Overvej, om bestyrelsesarbejdet kunne være noget for dig.

Valgene vil blive annonceret i Ugeskrift for Læger.


Medicin

Hvad gør du, hvis FMK eller receptserveren er nede? 

Som det også blev beskrevet i Lægeforeningens nyhedsbrev for nylig, er der nyt i sagen om det tilfælde, at det Fælles Medicinkort (FMK) eller receptserveren er nede på grund af tekniske problemer. I dette tilfælde vil Lægemiddelstyrelsen dispensere fra kravet om elektronisk recept, indtil problemerne er løst. 

Læs mere her


Hjælp til Styrelsen for Patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning i Region Syddanmark

Til alle medlemmer i Region Syddanmark kan jeg oplyse, at man i Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning har henvendt sig til FPL, da Styrelsen mangler hjælp til en række lægelige opgaver (ligsyn og andre lægelige opgaver), og det haster. Stillingerne har været opslået uden resultat. Skulle det have din interesse, kan du ringe til mig på tlf: 3011 6992, så vil jeg videreformidle kontakten.  


Oplev Tolkiens eventyr om Hobitten i Ulvedalene med 10 procent rabat

Invitér familien med i Dyrehaven nord for København fra maj 2021 og oplev Tolkiens fantastiske eventyr som teater i skoven. Instruktør og teaterchef Kasper Holten er tilbage i Dyrehaven, hvor han denne gang forvandler skoven til fantasy-litteraturens arnested, Tolkiens mytiske univers Midgård, fyldt med trolde, elvere, ørne og drager. Eventyret levendegøres opfindsomt mellem skuespillere og menneskeførte dukker.

Læs mere om forestillingen om rabatten her (bag login)