Nyhedsbrev fra FPL september 2018

 

Mogens Hüttel

 

 

Hilsen fra formanden

Kære medlem
Efter den ovenud fantastiske sommer er tiden kommet til at trække i arbejdstøjet. I dette nyhedsbrev fra Foreningen af Pensionerede Læger kan du læse om aktuelle sager, lokale arrangementer i din region, nye ansigter i repræsentantskabet og bestyrelsen samt et godt tilbud fra DR’s koncerthus til foreningens medlemmer.

Vi ønsker dig et godt efterår og hører meget gerne fra dig, hvis du har emner, vi bør tage op.

Med venlig hilsen
Mogens Hüttel, formand for Foreningen af Pensionerede Læger

Omstridte regler om gebyr bliver ændret

En del pensionerede læger har haft problemer i sagen om registrering af behandlingssted og det tilhørende gebyr. Gebyret ramte alle, som havde bibeskæftigelse med bl.a. udarbejdelse af speciallægeerklæringer uanset omfang eller deltog i frivilligt arbejde som f.eks. læge ved festivaler, sportsstævner mv.

Den nye bekendtgørelse præciserer, at sundhedspersoner, der lejlighedsvist og ulønnet behandler familie og venner, ikke skal registrere sig som et behandlingssted eller betale gebyr. Frivillig, ulønnet lægelig virksomhed skal i nogle tilfælde registreres, men bliver fritaget for gebyret.

Er du i tvivl, om du skal registrere dit behandlingssted eller blot underrette styrelsen om det, kan du finde oplysninger på styrelsens hjemmeside, eller du kan få hjælp ved at kontakte styrelsen på 72 28 67 00.

Alternativt kan du kontakte Lægeforeningens juridiske sekretariat på 35 44 85 00.

Over 75? Sådan bibeholder du retten til selvstændigt virke

Når du fylder 75, bevarer du retten til at anvende din professionsbetegnelse læge samt retten til at kalde dig speciallæge. Det betyder blandt andet, at du bevarer din autorisation og dit autorisationsnummer og dermed muligheden for at udstede recepter gennem FMK. Du vil også fortsat være omfattet af reglerne i autorisationsloven.

Du skal til gengæld søge om dispensation, hvis du ikke automatisk vil miste retten til selvstændigt virke for læger over 75 år.

Se hvordan: Bortfald af retten til selvstændigt virke

Indtægtsgrænsen for medlemskab af FPL ændres ikke

Gennem nogen tid har Foreningen af Pensionerede Læger været i dialog med Lægeforeningens bestyrelse om indtægtsgrænsen for medlemskab af FPL. Medlemmer af FPL får reduceret kontingent, men må ikke have indtægt, der overskrider den gældende dagpengesats.

Bestyrelsen har erfaret, at flere pensionerede læger har afholdt sig fra at tage lønnet kommunalt og regionalt arbejde, som ikke har kunnet blive besat af fuldtidsarbejdende læger. Vores ønske om at få ændret indtægtsgrænsen har desværre ikke opnået tilslutning i Lægeforeningens bestyrelse.

Lokale arrangementer i din region

I hver region findes seniorklubber, hvor pensionerede læger arrangerer en del især sociale arrangementer. På læger.dk kan du se seniorklubberne i din region. Flere af klubberne har desuden egne hjemmesider. Foreningen af Pensionerede Læger støtter arrangementer med et fagligt indhold, hvor pensionerede læger, der fortsat er medlem af Lægeforeningen, kan deltage.

Se lokale arrangementer din region

Nyt ansigt i repræsentantskabet og bestyrelsen

Foreningens medlemstal er vokset. Det betyder, at Foreningen af Pensionerede Læger har fået et yderligere medlem i Lægeforeningens repræsentantskab, hvor FPL nu har 10 medlemmer. Pladsen tilfaldt Region Sjælland, der nu også har to medlemmer i FPL’s bestyrelse. Det nyvalgte medlem er pensioneret overlæge Steen Ingeberg, der tidligere har været på Næstved Sygehus.

Se hele bestyrelsen her

Få 20 procent rabat i DR’s koncerthus

Koncerthuset

Danmarks Radio har tilbudt medlemmer af Foreningen af Pensionerede Læger 20 procent rabat på en række koncerter i koncerthuset på Amager. Du skal bruge nedenstående link for at opnå rabatten.

Læs mere om koncerterne på læger.dk (kræver login)