Nyhedsbrev fra FPL, marts 2016

Kære medlem af Foreningen af Pensionerede Læger

Hermed årets første nyhedsbrev fra FPL.

FPL er blevet bedre integreret i Lægeforeningen

De seneste par år er Foreningen af Pensionerede Læger blevet bedre integreret i Lægeforeningen. Vi har en fast plads i Lægeforeningens Etisk udvalg, Lægeetisk Nævn og Udvalget om regional Aktivitetspulje, hvor vores og seniorklubbernes medlemsaktiviteter kan søge økonomiske tilskud. Vi er også blevet inviteret til at deltage i Lægeforeningens mentorordninger, hvor vi med vores erfaring særligt vil kunne bidrage til områder som karriereplanlægning og ledelsesplanlægning.

Kunne du være interesseret i at bidrage som mentor, hører Lægeforeningen meget gerne fra dig. Læs om mentorordningen her

Læg recepter på serveren

Som noget nyt kan du nu som pensioneret læge lægge recepter på receptserveren. Læs mere om det på FMK-onlines hjemmeside. Læs vejledningen her

I foreningen arbejder vi i øvrigt for, at pensionerede læger også skal kunne henvise til laboratorieprøver, røntgenundersøgelser, scanning mv. elektronisk, samt at vi skal kunne henvise til speciallæger og indlæggelser.

Repræsentation i Lægernes Pensionskasse

Foreningen har længe ønsket at blive repræsenteret Lægernes Pensionskasses bestyrelse (LPK), hvor vi udgør godt 20 procent af medlemmerne og ejer 36 procent af formuen. Og da en af de fire lægelige repræsentanter i LPKs bestyrelse nu har solgt sin praksis, har vedkommende givet tilsagn om at holde os orienteret om aktiviteterne i LPK. Desuden har vi aftalt møder ad hoc med LPKs direktør Chresten Dengsøe og formanden for LPKs bestyrelse professor, Dr.jur. Linda Nielsen. Det første møde har affødt en aftale om informationsmøder mellem LPK og medlemmerne i regionerne og i seniorklubberne.

Orientering fra Lægeforeningens bestyrelse

Foreningen bliver løbende orienteret om, hvad der arbejdes med i Lægeforeningens bestyrelse, og FPLs bestyrelse har jævnlige møder med Lægeforeningens formand. Desuagtet arbejder vi fortsat på at få en observatørpost i Lægeforeningens bestyrelse, så vi mere direkte kan arbejde for FPL-medlemmernes interesser.

Nyhedsbreve og hjemmeside

Foreningen af Pensionerede Læger planlægger fremover at udsende nyhedsbreve med passende mellerum. Derudover vil vi også informere om nyheder og aktuelle emner på Lægeforeningens nye hjemmeside, www.læger.dk, der forventes lanceret i et nyt format i løbet af 2016.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Jørgen Lassen
Formand for Foreningen af Pensionerede Læger
E-mail: jolass@dadlnet.dk

***

Oplev Ole Hartling ved generalforsamlingen den 14. april 2016 på Comwell i Kolding

FPL afholder generalforsamling og medlemsmøde den 14. april 2016 på Comwell i Kolding, hvor alle medlemmer er inviteret til at deltage. De seneste år har vi med held haft oplægsholdere, der var værd at rejse efter. Så derfor er det os en glæde at slutte årets generalforsamling af med et indlæg fra et oplagt rejsemål: Overlæge dr.med. Ole Hartling, der er bogaktuel med ”Aktiv dødshjælp” fra 2015. Emnet for indlægget er ”At være i tiden – samtiden, højtiden”. Vi ser frem til at se så mange af jer som muligt støtte op om et af Lægeforeningens etiske fyrtårne. Generalforsamlingen starter kl. 15:00.

Kort om FPL

Foreningen af Pensionerede læger består af Lægeforeningens pensionerede og ikke-erhvervsaktive medlemmer og bruger almindeligvis forkortelsen FPL. Foreningen blev stiftet i 2009 og tæller i dag 4245 medlemmer i hele landet, og tallet er stigende. Vi har aktuelt 9 repræsentanter i Lægeforeningens repræsentantskab, der i alt består af 109 repræsentanter. De 9 repræsentanter udgør foreningens bestyrelse.

FPLs bestyrelse er valgt i de 5 regioner og fordelt i forhold til antal medlemmer i de enkelte regioner.
Region Hovedstaden har 3 repræsentanter. Region Midt og Region Syd har hver 2 repræsentanter, og Region Sjælland og Region Nord har hver en repræsentant. Se medlemmerne af FPL’s bestyrelse her

Bestyrelsen står til din disposition, hvis du har spørgsmål eller problemer, du mener, vi kan være behjælpelige med at løse.

Seniorklubber

I de fleste regioner afholder FPL medlemsmøder af faglig karakter, der arrangeres af regionens repræsentanter. Derudover er der en betydelig aktivitet med møder og arrangementer af faglig og social karakter i regi af de 8 Seniorklubber landet over, hvor ca. 1000 af vores medlemmer også er medlemmer. Læs om seniorklubberne i hver region her

Medlemsfordele

Når du meddeler Lægeforeningen, at du er blevet pensionist eller ikke-erhvervsaktiv, bliver du automatisk medlem af FPL. Dit kontingent halveres og er fortsat fradragsberettiget. Alle medlemsfordele, som medlemskab af Lægeforeningen giver, gælder også for dig. Læs om medlemsfordelene her