Nyhedsbrev fra FPL, maj 2019

Hilsen fra formanden

Kære medlemmer af FPL
Med forårssolen strålende ind ad vinduerne er der tid til at gøre status over foreningens arbejde.

Tak for et godt årsmøde

FPL har aktuelt mere end 5.500 medlemmer, og det bekræfter vores ”motto”: Læge hele livet. Det kom også til udtryk ved et meget velbesøgt årsmøde dagen før årets Lægemøde i Aalborg. Her fortalte professor Lars Bolund fra Institut for Biomedicin ved Århus Universitet bl.a. om sit samarbejde med verdens største genforskningsvirksomhed Beijing Genomics Institute (BGI) og de fremtidsvisioner, der tegner sig inden for regenerativ medicin.

Tak for et rigtig spændende årsmøde og flot deltagelse fra FPL.

Stor tilslutning til FPL’s aktiviteter

Et stort – men glædeligt – arbejde er det også fortsat at arrangere de regionale arrangementer for såvel pensionerede som erhvervsaktive læger. Vi oplever stor tilslutning til vores aktiviteter og må ofte lukke for tilmelding, hvilket tyder på stor interesse fra jer. Find aktuelle arrangementer i FPL her.

Har I gode idéer til arrangementer i foreningen, må I endelig kontakte enten mig eller jeres regionale FPL-repræsentant i bestyrelsen

Til slut blot en opfordring til at følge med i vore aktiviteter på læger.dk og samtidig et ønske om en god sommer.

Nedenfor finder du et par nyheder fra bestyrelsen samt et par andre tilbud og fordele for dig som medlem.

Med venlig hilsen
Mogens S. Hüttel
Formand for Foreningen af Pensionerede Læger


 


FPL er en forening i vækst

Foreningen af Pensionerede Læger er en forening i vækst. Fra april 2017 til april 2018 steg medlemstallet med 10 procent til 5.192 medlemmer, og fra april 2018 til april 2019 steg medlemstallet med yderligere 6 procent til de nuværende 5.504 medlemmer. 

Det er glædeligt, at tilslutningen til foreningen er så stærk. Det styrker vores stemme blandt andre læger, og det høje medlemstal sikrer blandt andet, at de mange regionale arrangementer kan blive til noget. 

Johannes Gaub valgt som lægelig revisor i Lægernes Pension og Bank

På årsmødet i Aalborg var der valg til den ledige post som lægelig revisor i Lægernes Pension og Bank. På opfordring fra Lægeforeningen stillede FPL’s bestyrelsesmedlem Johannes Gaub op og blev valgt til posten.

Johannes Gaub

Retten til at henvise til undersøgelse og behandling

Vi har i FPL’s bestyrelse længe arbejdet for pensionerede lægers ret til at henvise til undersøgelse og behandling. Nu ser det endelig ud til, at det lykkes. Det er blot den tekniske løsning, der udestår, og den forventes på plads i 2020. Vi arbejder på sagen sammen med Lægeforeningen og vil kommunikere om det, når det fungerer.

Nyt velkomstbrev til nye medlemmer af FPL

Bestyrelsen har i samarbejde med Lægeforeningen udarbejdet et nyt velkomstbrev til nye medlemmer. Brevet byder mere personligt velkommen i foreningen end det forrige kvitteringsbrev, og brevet kommunikerer også mere tydeligt de mange fordele, der er ved at være medlem. Vi håber, at nye medlemmer vil føle sig velkomne i foreningen.  

Book sommerferien med rabat

Som medlem af Lægeforeningen får du 10% rabat, når du booker et sommerhus eller en feriebolig i både Danmark og resten af Europa via Novasol og Dansommer.
Se det store udvalg her

sommerhus medlemsrabat

Bliv mentor for en yngre læge

Har du lyst til at være en ekstern, fortrolig sparringspartner i forhold til en yngre læge-kollega, som ønsker at udvikle sig i en bestemt retning?
Så bliv mentor i Lægeforeningen – din erfaring er guld værd