Nyhedsbrev fra FPL, maj 2017

Kære alle medlemmer af Foreningen af Pensionerede Læger

Hermed lidt nyt fra Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelsesmøde, som blev afholdt den 27. april 2017 i Kolding. 

Ny formand og næstformand i FPL

På bestyrelsesmødet blev jeg valgt som ny formand for FPLs bestyrelse og udgør sammen med ny næstformand Lars Bønløkke og Anna Thomassen forretningsudvalget i FPL. 

Tidligere formand Jørgen Lassen ønskede af private grunde at fratræde som formand, og tidligere næstformand Jørgen Kleener stoppede som næstformand. De fortsætter begge som ordinære medlemmer i FPLs bestyrelse deres valgperiode ud. Bestyrelsen udtrykte sin store tak til det afgående formandskab. 

Referat fra bestyrelsesmødet og det afholdte Årsmøde vil hurtigst muligt blive lagt på læger.dk under FPL. 

FPL fik en repræsentant i Lægernes Pensions bestyrelse

FPL fik valgt en repræsentant ind i Lægernes Pensions bestyrelse. 

Det lykkedes at overbevise de delegerede om, at forlænge Klaus Friis Andersens valgperiode i endnu 2 år. Klaus Friis Andersen har været medlem af Lægernes Pensions bestyrelse i 2 perioder (for PLO), men er nu gået på pension. Det har længe været et ønske for FPL at få et medlem i Lægernes Pension bestyrelse, så jeg er meget tilfreds med beslutningen. Ved dette valg bekræftede Generalforsamlingen i Lægernes Pension ønsket om prioritering af kontinuitet. 

Jeg ser frem til samarbejdet med jer alle. 

Med venlig hilsen

Mogens Hüttel
Formand for Foreningen af Pensionerede Læger