Nyhedsbrev fra FPL, juni 2016

Kære medlem af Foreningen af Pensionerede Læger

Nu er det blevet tid til en sommerhilsen og nyt fra bestyrelsen.

Orientering om Foreningen af Pensionerede Lægers Generalforsamling og nye vedtægter

Generalforsamlingen blev afholdt den 14. april på Comwell i Kolding med direktør Bente Hyldahl Fogh som dirigent. Læs formandsberetningen her (pdf) 

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at vedtage de foreslåede nye vedtægter for Foreningen af Pensionerede Læger.

Vedtægterne er efterfølgende den 19. maj 2016 blevet godkendt af Lægeforeningens bestyrelse i henhold til Lægeforeningens vedtægter pkt. 6.5 og er nu gældende.

Læs vedtægterne her

Læs referatet fra generalforsamlingen her (pdf) 

Bortfald af retten til selvstændigt virke ved 75 år

Når du fylder 75 år, bortfalder retten til selvstændigt virke automatisk. Du har dog mulighed for at søge om dispensation.

Hvis du mister retten til selvstændigt virke, må du fortsat benytte betegnelsen læge. Du må også fortsat udskrive recepter til dig selv og dine nærmeste pårørende, når bare det ikke sker i erhvervsmæssigt øjemed.

Du må også fortsat arbejde i en underordnet stilling, f.eks. på et sygehus eller i en administrativ stilling uden patientkontakt.

Ønsker du fortsat at have ret til selvstændigt virke, kan du søge om dispensation. Ca. 6 måneder før du fylder 75 år, vil du modtage et brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Sundhedsstyrelsen) om, at din ret til selvstændigt virke bortfalder, når du bliver 75 år. Styrelsen vil orientere dig om, hvordan du søger om dispensation.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der beslutter, om du fortsat kan have ret til selvstændigt virke. Det sker efter din ansøgning om dispensation. Ved vurderingen vil styrelsen blandt andet lægge vægt på din helbredstilstand, hvordan du sørger for faglig opdatering og din tilknytning til arbejdsmarkedet. Du vil blive indkaldt til en samtale med en læge i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vil du vide mere om, hvordan du søger om dispensation, så læs mere om processen og gode råd til samtalen. 

Retningslinjer for valg af Foreningen af Pensionerede Lægers repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab

Bestyrelsen i Foreningen af Pensionerede Læger har i det seneste halve år arbejdet på at får nedskrevne retningslinjer for valg af foreningens repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab.

Ifølge foreningens nye vedtægter skal retningslinjerne godkendes af Lægeforeningens bestyrelsen, og det blev de på Lægeforeningens bestyrelsesmøde den 21. juni 2016.

Retningslinjerne beskriver fordelingen af repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab i de fem regioner, tidspunkt for afholdelse af valgene i regionerne, valgbarhed, valgperiode, og hvordan der forholdes ved valg i utide.

Læs retningslinjer for valg af Foreningen af Pensionerede Lægers repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab (juni 2016) (pdf)

Nyt læger.dk og nyhedsbrev

I slutningen af september måned går Lægeforeningens hjemmeside læger.dk i luften med et nyt design og ny struktur. Foreningen af Pensionerede Læger får sit eget område på hjemmesiden, hvor du på en bedre måde end hidtil kan holde dig informeret om nyheder, arrangementer og aktuelle medlemsfordele mv.

Det nye læger.dk vil også have et lukket område bag login, hvor du bl.a. kan vedligeholde dine personlige kontaktoplysninger, finde relevant information fra Lægeforeningen, søge andre læger frem mm. Desuden vil det nye læger.dk give mulighed for at åbne debatgrupper for FPL, som vil afløse Lægedebatten. I bestyrelsen ser vi frem til de mange nye muligheder med det nye læger.dk, som du vil høre meget mere om efter sommerferien.

I forbindelse med det nye læger.dk vil FPL også få udviklet et nyt og forbedret nyhedsbrev. Det vil give kommunikation fra bestyrelsen til jer et betydeligt løft og vil forhåbentlig gøre FPL’s nyheder og tiltag endnu mere indbydende at læse om. Det første nummer af nyhedsbrevet vil udkomme i løbet af efteråret 2016, efter det nye læger.dk er gået i luften.

Bliv mentor for en mindre erfaren læge - din erfaring er efterspurgt

Mange læger ønsker sig en mentor, som har en lang karriere bag sig, og som de kan sparre med om karriere-og specialevalg, work-life-balance, på livet som pensionist – og på lægelivet i bred forstand.

Som pensioneret læge kan du melde dig til Lægeforeningens mentorkorps. Du har måske været ansat i sygehusvæsenet, haft egen praksis, været konsulent, forsket, været leder, arbejdet i udlandet eller noget helt andet. Al erfaring fra et langt lægeliv er efterspurgt. Først og fremmest er det vigtigt, at du er en god samtalepartner for din mentee.

Det er ulønnet og frivilligt at være mentor i Lægeforeningen. Hvis du får en mentee, kan vi love, at du vil gøre en forskel for en mindre erfaren kollega, vil holde kontakten til det pulserende lægeliv og evt. blive mere klar på egne valg. Du vil indgå i netværket af mentorer og få tilbudt intro-møde, supervision og samtaletræning.

Læs om Lægeforeningens mentorordninger

Har du lyst til at blive mentor, så tilmeld dig her. Lægeforeningen vil kontakte dig hurtigst muligt. Næste match-runde er fra den 7. august 2016, så meld dig allerede inden sommerferien.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

Med venlig hilsen
Jørgen Lassen
Formand for Foreningen af Pensionerede Læger