Nyhedsbrev fra FPL, januar 2020


Serpentiner

Nytårshilsen fra formanden

Kære medlem

I december 2019 holdt vi årets sidste bestyrelsesmøde i Foreningen af Pensionerede Læger, og nu står 2020 for døren. På bestyrelsesmødet drøftede vi flere aktuelle temaer for FPL, som du kan læse om nedenfor.

På bestyrelsens vegne vil jeg ønske dig et rigtig godt nytår, og jeg håber at se mange af jer til FPL’s og Lægeforeningens arrangementer i det nye år.

Mogens Huttel

Med Venlig Hilsen
Mogens S. Hüttel
Formand for Foreningen af Pensionerede Læger


Ny bestyrelse i Foreningen af Pensionerede Læger

I efteråret 2019 var der valg til FPL’s bestyrelse i Region Sjælland, og Karsten Wenningsted-Torgard er valgt som afløser for Jørgen Lassen. Karsten er tidligere praktiserende læge og derfor en passende udskiftning på posten. Ved samme valg blev tidligere anæstesiolog Ole Sørensen valgt som suppleant. I Region Midtjylland er der også en ny suppleant på posten, nemlig tidligere praktiserende læge Egon Juul-Andersen. Velkommen til arbejdet alle tre.


Justeret brev fra STPS, når man fylder 75 år

I vores sidste nyhedsbrev fra september 2019 kunne vi berette om, at Styrelsen for Patientsikkerhed sender et brev til alle læger, der er tæt på 75 år, og vejleder om muligheden for dispensation, når retten til selvstændigt virke bortfalder. I brevet præciserer styrelsen også reglerne om lægers ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Styrelsens ”løftede pegefinger” i brevet har desværre baggrund i nogle få kollegers uheldige ordinationspraksis, men vi mener i FPL, at dette brev var skrevet i en unødig skarp tone. Det var baggrunden for, at vi i efteråret tog kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få dem til at justere på form og indhold. Vi har heldigvis været i god dialog med Styrelsen og mener nu, at sagen er løst mindeligt.


Nye retningslinjer vedr. genoplivning

Styrelsen for Patientsikkerhed lancerede 1. november 2019 nye retningslinjer om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg til sundhedsprofessionelle. Ifølge disse retningslinjer kan en person ikke fravælge genoplivning alene på grund af alderdomssvækkelse. Dette tiltag forekommer helt ude af trit med borgeres selvbestemmelse. Samtidig med, at vi behandlede denne sag i FPL’s bestyrelse, viste det sig, at sundhedsministeren var af samme opfattelse, så foreløbig afventer vi udviklingen.


Fortsat mange FPL-aktiviteter trods regional omorganisering

I den seneste tid har nogen udtrykt bekymring omkring reorganiseringen af de regionale sekretariater. Jeg kan med glæde oplyse, at der ikke på nogen måde er tale om at ændre på de gode forhold for medlemmer af Foreningen af Pensionerede Læger, når det kommer til hjælp til etablering og afvikling af de meget populære regionale fagligt-sociale møder. Der vil også fremadrettet være sekretariatsbistand til vores regionale aktiviteter.

Følg med i de aktuelle regionale arrangementer for FPL på læger.dk


FPL’s Årsmøde 2020

Vi har netop taget hul på 2020, og vores Årsmøde i FPL afvikles den 23. april i Aarhus forud for årets Lægemøde den 24.-25. april. Til Årsmødet har vi sikret os tilsagn af journalist Klaus Larsen, der ved den lejlighed vil komme og tale om lægerne og Danmarks modstandskamp. Klaus vil være kendt af mange (bl.a. fra Ugeskrift for Læger) og som forfatter til flere bøger om medicinens historie. I hans helt aktuelle bog ”Krigere uden våben” fortæller han om den markante rolle, mange læger spillede i modstandsbevægelsen.
Frem til Årsmødet kan alle medlemmer af Lægeforeningen få en særlig medlemsrabat på 35% samt gratis fragt på bogen. Læs mere på læger.dk.

Det kan blive en spændende dag, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 23. april, hvor vi vil glæde os til at møde mange af jer. Nærmere information vil fremgå af læger.dk, når dagen nærmer sig.


Tilbud fra Lægeforeningen


Krigere uden våben

Få 35 procent rabat på Klaus Larsens ”Krigere uden våben”

De danske læger var blandt de første, der så blodet flyde, da soldater og civile blev bragt til hospitalerne efter besættelsen i 1940. Her i besættelsens indledende timer blev de første frø til modstandskampen sået. 

Læs mere og bestil med rabat her


Experimentarium

Tag familien med i Experimentarium med 20 procent rabat

Experimentarium er et naturvidenskabeligt legeunivers fyldt med sjov leg og lærerige oplevelser for hele familien. Gå på opdagelse over hele tre indendørs etager og Københavns mest spektakulære interaktive tagterrasse. 

Læs mere og få rabat på billetter her