Hilsen fra formanden

Bestyrelsen har været samlet til sit årlige julemøde. Denne gang tog vi afsked med Jeppe Gørtz fra Region Hovedstaden, der først og fremmest har varetaget opgaver omkring IT og derudover bidraget med lokale faglige arrangementer i regionen. Jeppe blev takket for sin store indsats. I stedet er Søren Kjærem Nielsen indtrådt efter valg.

I Region Nordjylland har der ligeledes været udskiftning, da Per Gandrup afløser Jens Haase, som medlem af FPL’s bestyrelse. Der skal lyde en stor tak til Jens for hans indsats de sidste tre år. I Region Midtjylland og Syddanmark var der genvalg til de siddende medlemmer.

Se hele bestyrelsen her

Med venlig hilsen
Mogens Hüttel, formand for Foreningen af Pensionerede Læger

 

 

 

 


Nyt fra Lægernes Pension

Claus Friis Andersen, der er repræsentant for FPL i Lægernes Pensions bestyrelse, berettede om resultatet for afkastet frem til medio november 2018. Afkastet er ikke højt, men det forventes, at pensionen er uændret for medlemmer, der er begyndt at hæve pension.
Han fortalte derudover om pensionskassens principper for etisk investering, der indebærer, at man ikke investerer i tobak, tobaksrelateret virksomhed, våben eller fossile brændstoffer.

Måske mulighed for at bruge Henvisningshotellet i 2019

Det har længe været et ønske, at pensionerede læger kunne lave henvisning til sekundærsektoren og laboratorieundersøgelser . Der er nu bevægelse i diskussionen om mulighed for, at vi kan bruge Henvisningshotellet. Der foreligger endnu ikke endelig aftale, men vi håber at kunne meddele nyt i 2019.

Seniorboliger

Er du interesseret i en seniorbolig eller plejebolig, hvor medlemmer af Lægeforeningen har fortrinsret for tildeling af bolig?
Læs mere om boligerne her

Få rabat i DR Koncerthuset og Tivoli

Se rabataftalen med DR Koncerthuset og Tivoli.
Du finder rabatkoderne under de enkelte arrangementer (kræver login).

Lokale arrangementer i din region

Foreningen af Pensionerede Læger laver medlemsarrangementer i de enkelte regioner, og der er også mange arrangementer i de regionale seniorklubber.
Medlemmer af FPL kan søge om tilskud til arrangementer i seniorklubberne.
Du finder både FPL regionalt samt link til seniorklubbernes hjemmesider her