Nyhedsbrev fra FPL, december 2020

Hilsen fra formanden

Julen er over os, og hermed kommer årets sidste – og også mit personligt sidste – nyhedsbrev fra FPL’s bestyrelse. 

Nye medlemmer af FPL’s bestyrelse
Som tidligere annonceret i nyhedsbreve og i Ugeskrift for Læger har der i november måned været valg til FPL’s bestyrelse i Region Hovedstaden og i Region Syddanmark. Valgene betyder, at jeg som følge af Lægeforeningens sunde 6-års-regel hermed fratræder min plads i bestyrelsen for Region Syddanmark samt posten som formand for FPL.

Lars Bønløkke konstitueret formand
I disse Covid-19-tider, hvor det er vanskeligt at mødes fysisk, har FPL’s bestyrelse vedtaget, at Lars Bønløkke konstitueres som ny formand for FPL. Den egentlige udpegning af Lars som ny formand vil foregå på næstkommende bestyrelsesmøde i januar 2021, som bestyrelsen håber at kunne gennemføre. Tillykke med valget, Lars.

Tak
Jeg vil gerne slutte af med at sige en stor tak for den tillid, der er tilgået mig som formand for FPL gennem 4 år. Det har både været spændende og sjovt, og jeg synes, vi er nået langt med opgaven om at fastholde foreningens motto: ”Læge hele livet”. Det glæder mig også, at så mange af jer fortsat udviser dette motto i praksis, da et stort antal overfor mig har vist interesse for at træde til ved den kommende Covid-19-vaccinationsopgave i tilfælde af, at det i forvejen trængte sundhedsvæsen har brug for hjælp til denne store samfundsopgave. De af jer, der ønsker at bidrage til dette, kan finde flere oplysninger herom i jeres region:

Har nogen af jer spørgsmål til FPL’s nye formand eller bestyrelse, kan I kontakte dem her.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til jer alle.

Mogens Huttel

Med Venlig Hilsen
Mogens S. Hüttel
Fratrådt formand for Foreningen af Pensionerede Læger