Nyhedsbrev - FPL, september 2017

FPL

Mogens Hüttel 

Kære medlem af FPL

Efter at den såkaldte danske sommer er bag os, er tiden inde til, at den nye bestyrelse trækker i arbejdstøjet og kommer i kontakt med vore mange medlemmer i Foreningen af Pensionerede Læger.

Nyt nyhedsbrev

Vi har i bestyrelsen længe ønsket at relancere foreningens nyhedsbrev. Det har vi ønsket for at skabe større opmærksomhed på beslutninger og drøftelser i bestyrelsen, som vedrører dig som medlem, men også for at styrke det kollegiale fællesskab i foreningen og bakke op om de lokale medlemsaktiviteter, der bliver arrangeret rundt om i landet. Vores ønske er blevet imødekommet i forbindelse med lanceringen af det nye læger.dk, og dette nyhedsbrev er den første udgave i det nye format. I bestyrelsen håber vi også, at det nye nyhedsbrev vil gøre FPL’s øvrige indhold på det nye læger.dk, som er relevant for dig, mere tilgængeligt. Vi håber, du vil tage godt imod det.

Kontakt os

Har du ønsker til arrangementer eller input til opgaver, som du mener, vi bør drøfte i bestyrelsen, så hører vi gerne fra dig. Bestyrelsen mødes igen i december måned, så kontakt os gerne inden da. Skriv enten til foreningens sekretær Susanne Buur på sub@dadl.dk eller kontakt mig via e-mail eller telefon.

Har du kommentarer, ønsker, ris eller ros til nyhedsbrevet, så kontakt redaktionen på csg@dadl.dk eller mig.

Nedenfor finder du de vigtigste nyheder fra bestyrelsen efter det første bestyrelsesmøde efter sommerferien samt andre tilbud og fordele til dig som medlem.
Det fulde referat fra bestyrelsesmødet finder du her.

Med venlig hilsen
Mogens Hüttel, formand for Foreningen af Pensionerede Læger
E-mail: huttel@dadlnet.dk
Telefon: 3011 6992

Stil op til FPL’s bestyrelse

Der skal vælges nye medlemmer til FPL’s bestyrelse i Region Hovedstaden og i Region Syd i november måned. Dette gælder også for de kolleger, der i dag er valgt som suppleanter, da vi ved hvert valg nulstiller fra tidligere valg. I Region Hovedstaden udtræder Anette Frölich efter endt funktionstid, og Jørgen Kleener ønsker ikke at fortsætte. I Region Syd er formand Mogens Hüttel på valg og genopstiller.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede, pensionerede kolleger til at stille op i de to regioner. Har du lyst til at stille op, skal du henvende dig til dit regionale sekretariat.
Valgproceduren vil blive nærmere beskrevet i Ugeskrift for Læger på mandag den 18. september. Valghandlingen vil finde sted i de enkelte regioner og vil foregå elektronisk.

Ny FPL-repræsentant i Lægeforeningens Etisk Udvalg

Anne Rahbek Thomassen er Foreningen af Pensionerede Lægers nye repræsentant i Lægeforeningens Etisk Udvalg. Anne kommer fra Region Midt og har med sin brede baggrund som såvel kliniker som leder på hospitalsniveau alle forudsætninger for at bidrage til udvalgets opgaver.

Anne Rahbek Thomassen afløser Ole Hein Sørensen på posten. Ole har gennem en årrække repræsenteret FPL i udvalget men har nu ønsket at fratræde. Bestyrelsen har udtrykt sin store tak til Ole for en fremragende indsats.

Forbedret visning af FPL’s arrangementer

Den nye hjemmeside læger.dk gik i luften i marts måned, og FPL har fået et fint nyt område med alle relevante informationer og nyheder om foreningens virke. Ikke mindst indeholder det nye FPL-område en ny kalender med alle foreningens regionale aktiviteter. På kalendersiden kan du løbende finde de FPL-aktiviteter, der foregår i din region, og du kan finde inspiration til nye aktiviteter blandt de tidligere afholdte arrangementer.


Kom til regionalt valgmøde

I forbindelse med regionsrådsvalget i november inviterer Lægeforeningen Sjælland, Syd og Midt til regionale valgmøder i oktober måned for alle Lægeforeningens medlemmer. Kom og mød spidskandidaterne og deltag i debatten om fremtidens sundhedsvæsen i din region.

Regionale valgmøder i Lægeforeningen


Få rabat på kogebøger til efteråret

Som medlem af Foreningen af Pensionerede Læger får du 25 procent rabat på alle bøger fra FADL’s forlag. Her kan du finde en lang række udgivelser om sund og lækker mad til alle årstider samt kager og andre søde sager. Desuden finder du også bøger om motion og sundhed, livskvalitet, familieliv og meget mere.

Rabat hos FADL


Læs mere

LF FPL nyhedsbrev bund