Overvejer du en alternativ karrierevej?

Drømmer du om at prøve nye veje? Spekulerer du over, hvad der skal til for at få et godt arbejdsliv med eller uden speciallægetitlen? Lægeforeningen kan give dig hjælp og inspiration, hvis du overvejer et karriereskift.

Hos Lægeforeningens karriererådgivning kan du få hjælp og inspiration, hvis du overvejer et karriereskift. Du kan både få en enkelt karrieresamtale og et længere coaching-forløb med mulighed for refleksion og sparring på udfordringer, du selv er med til at definere.

Derudover tilbyder Lægeforeningen en række mentorordninger til dig. Du kan f.eks. få en ny-læge-mentor, en leder-mentor eller en karriere-mentor, til dig der er midt i karrieren.

Hør andre læger fortælle om deres karriereskift
Hvilke overvejelser har andre læger haft omkring et karriereskift? Se tre film med andre læger, der deler deres tanker om, hvordan du griber processen an, om du kan få et godt arbejdsliv uden at blive speciallæge og hvad der skal til for at få et andet job. Du finder de tre film via linket nedenfor:

Læs mere om alternative karriereveje og karriererådgivning

 

Slut med håndskrevne recepter

Den 1. oktober 2017 var det slut med at udstede recepter på papir, via fax eller telefonisk. Læs, hvordan du fremover kan udstede recepter elektronisk.

Den 1. oktober 2017 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, så du fremover skal udstede recepter elektronisk i Det Fælles Medicinkort (FMK).

I tre situationer skal recepten altid være elektronisk. Det drejer sig om:

  • lægemidler til dosisdispensering
  • lægemidler underkastet særlig overvågning (afhængighedsskabende lægemidler)
  • lægemidler til brug i praksis.

Sådan udsteder du en elektronisk recept
Du kan udstede elektroniske recepter via dit praksissystem, et sygehussystem eller FMK-online.dk.

Hvis du ikke har et integreret FMK-modul, kan du altid anvende FMK-online, hvor du logger på med NemID.

Her finder du FMK-online

I særlige tilfælde kan du undlade elektronisk recept
Du skal som udgangspunkt altid udstede recepter elektronisk. I bekendtgørelsen står der imidlertid, at recepter i særlige tilfælde kan udstedes på papir, via telefax eller telefonisk.

Apotekerforeningen har oplyst til Lægeforeningen, at apotekerne fortsat vil tage imod recepter, der er skriftlige, sendt via telefax eller indtalt telefonisk, indtil det er afklaret, hvad der menes med "særlige tilfælde".

Hvor kan du få hjælp?
Spørgsmål om at udstede elektroniske recepter – kontakt Lægemiddelstyrelsen

Spørgsmål om FMK-online – kontakt Sundhedsdatastyrelsen

Læs bekendtgørelsen om recepter og dosisdispensering af lægemidler

 

Få rabat på delikatesser hos Løgismose

Forkæl dig selv eller andre med lækkerier fra Løgismose. Som medlem får du op til 25 procent rabat, når du handler på Løgismose.dk.

Som medlem af Lægeforeningen får du en række fordelagtige rabatter på gavekurve, delikatesser og udvalgt grej, når du handler på Løgismose.dk:

Du får følgende rabatter i 2017 og hele 2018:

  • 25 procent på tre udvalgte gavekurve
  • 15 procent på delikatesser
  • 10 procent på grej fra Forge de Laguiole

Sådan får du rabatten (kræver login)

 

Svendborg-sagen kommer for Højesteret

Den såkaldte Svendborg-sag kommer for Højesteret. Lægeforeningen er meget tilfreds med beslutningen og støtter lægen med advokatbistand under hele processen.

Svendborg-sagen, hvor en yngre læge blev dømt ved Østre Landsret for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed, kommer nu for Højesteret.

Lægeforeningen har tidligere kritiseret dommen for at være ude af proportion. Vi mener, at der er tale om en urimeligt hård dom, som vil kunne få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer.

Sagen har desuden stor principiel betydning for, hvilket ansvar der kan lægges på skuldrene af den enkelte læge. Det er derfor meget positivt, at Højesteret tager sagen op.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår sagen bliver indledt ved Højesteret, men Lægeforeningen vil støtte lægen med advokatbistand under hele processen.

Læs mere om Svendborg-sagen

 

Fremtidsfuldmagter – hvad skal du huske?

En ny type fuldmagt, fremtidsfuldmagten, trådte i kraft 1. september 2017. Den betyder, at du som læge fremover skal undersøge, om en varigt inhabil patient har en fremtidsfuldmægtig, som kan varetage patientens personlige forhold.

Den 1. september 2017 trådte en ny lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Det betyder, at der er indført en ny type fuldmagt – fremtidsfuldmagten. Lægeforeningen har støttet loven, da den styrker patienternes ret til selvbestemmelse.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?
En fremtidsfuldmagt giver mulighed for, at en borger – mens han eller hun stadig er i stand til det – kan udpege en eller flere personer, der kan varetage ens økonomiske og personlige forhold, hvis borgeren senere kommer i en tilstand, hvor han eller hun ikke længere selv har evnen til at tage beslutninger om økonomiske eller personlige forhold pga. sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Den eller de personer, der er udpeget i fuldmagten, kaldes for fremtidsfuldmægtige.

Hvad kan en fremtidsfuldmægtig?
En fremtidsfuldmægtig kan på vegne af en varigt inhabil patient give samtykke til behandling. En fremtidsfuldmægtig kan også anmode om aktindsigt, give samtykke til videregivelse af oplysninger, vælge sygesikringsgruppe eller læge mv. 

Hvad skal du som læge være opmærksom på?
Når du fremover behandler en patient, der varigt mangler evnen til at give sit samtykke til en behandling skal du undersøge, hvem der kan varetage patientens personlige forhold. Det kan være patientens nærmeste pårørende, en eventuel værge eller er en eller flere fremtidsfuldmægtige.

Hvis der er flere fremtidsfuldmægtige, vil disse i udgangspunktet kunne handle hver for sig på patientens vegne. 

Har du brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål til fremtidsfuldmagter, kan du henvende dig til Lægeforeningens afdeling for Jura og Etik på 3544 8500.