Nyhedsbrev 14/2021

Lægelig ledelse, efteruddannelse og visionen om fremtidens overlæge i fokus
Repræsentantskabsmøde juni 2021 - se eller gense den mundtlige beretning

Forsker: God ledelse giver bedre kvalitet - se video med oplæg af Mickael Bech, professor i sundhedsledelse
Slides fra oplægget: Om lægelig ledelse

Fremtidens overlæge - en ny retning for sundhedsvæsenet. Se præsentationen fra bestyrelsen af visionen
Se mere om Fremtidens overlæge

Danske Regioner: Tak for jeres visionspapir - se video med Stephanie Lose

Husk at stemme til repræsentantskabsvalget