Nyheder

Nye opgaver til praksissekretæren

  • PLO
02. oktober 2019

I juni bevilligede Folketinget et stort beløb til kompetenceløft af personale i almen praksis. Der er især fokus på, hvordan man håndterer patienter med psykiske lidelser. Det er patienter, der fylder meget i vores dagligdag i praksis, så denne viden er brugbar, uanset om man sidder ved telefonen eller har selvstændige konsultationer. Formand for PLO Christian Freitag har skrevet om nye opgaver i almen praksis i et indlæg til lægesekretærernes fagblad DL Magasinet.

Vigtigt at værne om tavshedspligt og tillidsforholdet mellem patient og læge

  • Lægeforeningen
26. september 2019

Radio24Syv bringer i dag torsdag d. 26. september en historie, at der i en Facebookgruppe for læger er delt oplysninger og oplevelser om patienter, som kan være på kant med tavshedspligten. Lægeforeningen tager afstand fra de delinger af patienters oplysninger, som vi har fået forelagt. Der er tale om uacceptabel adfærd. For os er det vigtigt at værne om tavshedspligten og det fortrolige forhold mellem patient og læge.