Nyheder

Kom nu ind i kampen – pisk sikrer ikke lægedækning i hele landet

  • Yngre Læger
09. februar 2018

Danske Regioners forslag til løsning af lægedækningsproblemet er perspektivløst og idéforladt – og et forsøg på stramning gør ikke initiativet bedre fungerende, men sender et ualmindeligt dårligt signal. Når Danske Regioner konstaterer, at den første runde med fastfrysning af antallet af speciallæger på landets universitetshospitaler ikke virker, så giver det tilsyneladende ikke anledning til refleksion og eftertanke ift. andre løsningsmodeller. Nej, der fortsættes i samme spor og prøves med yderligere pisk og regulering. Hvilket engagement hos lægerne tror Danske Regioner, man vil få ud af det? Mulighederne er der – så brug dem og lyt til, hvad vi i Yngre Læger har sagt gang på gang.

Yngre Læger: Der er blevet lyttet til vores protester

  • Yngre Læger
31. januar 2018

Det er et stort skridt på vejen, når Sundhedsministeriet i dag viser, at de med alvor har lyttet til de seneste måneders protester fra læger, Yngre Læger og Lægeforeningen, som tager kraftig afstand fra den linje, som Styrelsen for Patientsikkerhed kører i tilsynsager. Men der er stadig en vej endnu, og meget vil afhænge af den konkrete udmøntning og bl.a. arbejdsgruppernes resultater, mener Yngre Læger.