Yngre Lægers repræsentantskabsmøde skudt i gang
  • Yngre Læger
26. november 2019

Med en torden mod tjenestepligten og femårsreglen tog formand, Helga Schultz, hul på to dages politiske drøftelser.
Samtidig benyttede Helga Schultz lejligheden til at takke alle aktive i Yngre Læger: ”Uden jeres indsats kunne vi i bestyrelsen ikke løfte vores opgave.”

Læs hele formandens beretning her