Yngre Lægers repræsentantskab bakker op om overenskomstaftale
  • Yngre Læger
15. marts 2021

Yngre Lægers repræsentantskab har enstemmigt besluttet at bakke op om den overenskomstaftale, som Yngre Læger den 24. februar indgik med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN, og sender den dermed til urafstemning blandt medlemmerne, som man plejer.

Det blev vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Yngre Læger mandag den 15. marts.

”Jeg er glad for, at Yngre Lægers repræsentantskab bakker entydigt op om overenskomstaftalen. Det håber jeg også, at medlemmerne vil gøre i en urafstemning, ” siger formand for Yngre Læger, Helga Schultz.

Hvis aftalen godkendes ved urafstemningen, sikrer den alle medlemmer en forhøjelse af pensionstillægget og en forhøjelse af ulempetillægget for yngre læger, der går i vagt. Aftalen giver også bedre efteruddannelsesmuligheder for afdelingslæger, ligesom ph.d.-studerende sikres en treårig ansættelse og ret til forlængelse ved barsel. Endelig er titlerne som reservelæge og 1. reservelæge afskaffet og erstattet med titlen ”læge”.

”Vi har vægtet det højt, at alle yngre læger vil kunne få glæde af overenskomstfornyelsen. Det er blandt andet lykkedes med forhøjelsen af pensionsbidraget. Samtidig indeholder aftalen elementer, som kommer store grupper af de yngre læger til gode,” siger Helga Schultz.

Aftalen indeholder også et nyt projekt, hvis formål er at sikre karriereudviklingen for landets mange afdelingslæger.

”Der er i dag markant flere afdelingslæger, end der var for fx ti år siden, og vi vil gerne være med til at sikre, at alle oplever, at de har en bred vifte af karriereudviklingsmuligheder, mens de er afdelingslæger. Det er det, vi sikrer, med det fælles projekt, vi skal etablere med Danske Regioner,” siger Helga Schultz.

Godkendes overenskomstaftalen ved urafstemningen, skal projektet sættes i gang lokalt. Projektet skal aftales mellem regionerne og de regionale yngre lægeråd, og tilrettelægges ud fra de ønsker, som afdelingslægerne har.

”Det har været højt prioriteret for os at få forbedret vilkårene for vores speciallæger, og med projekterne bliver der rig mulighed for at få indflydelse på, hvordan de afsatte midler til kompetenceudvikling og udviklingsaktiviteter skal bruges,” siger Helga Schultz.

Yngre Lægers aftale med RLTN lægger sig i forlængelse af aftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner, hvor det blev fastlagt, at de regionalt ansatte får generelle lønstigninger på 5,02 procent af lønsummen over de næste tre år.

Aftalen skal nu i urafstemning blandt Yngre Lægers medlemmer. Afstemningen afsluttes den 12. april 2021.

Læs overenskomsten her