Yngre Lægers bestyrelse har konstitueret sig
  • Yngre Læger
07. december 2018

Yngre Lægers nye bestyrelse konstituerede sig på bestyrelsesmødet den 6. december 2018.

Formand: Helga Schultz
Formand for Overenskomstudvalget: Wendy Schou
Medlemmer i Lægeforeningens bestyrelse: Helga Schultz, Jesper Brink Svendsen og Christina Frøslev-Friis
Næstformand: Anders Krog Vistisen
Formand for Almen Praksisudvalget: Kim Agerholm Brogaard
Formand for Arbejdsmiljøudvalget: Sofie Hjortø
Formand for Medlemsstrategisk Udvalg: Bjarne Skjødt Hjaltalin
Formand for Uddannelsesudvalget: Cæcilie Trier
Kontaktperson til Gruppen af Yngste Læger (GYL): Christina Frøslev-Friis

Kontaktpersoner i region/stat
Region Nordjylland: Anders Krog Vistisen
Region Midtjylland: Anders Krog Vistisen
Region Syddanmark: Kim Agerholm Brogaard
Region Hovedstaden: Wendy Schou
Region Sjælland: Jesper Brink Svendsen
Staten: Bjarne Skjødt Hjaltalin

Yngre Lægers forhandlingsdelegation
Helga Schultz, Anders Krog Vistisen og Wendy Schou

 


Foto: Yngre Lægers nye bestyrelse, fra venstre: Anders Krog Vistisen, Christina Frøslev-Friis , Sofie Hjortø, Cæcilie Trier, Helga Schultz, Bjarne Skjødt Hjaltalin, Kim Agerholm Brogaard, Wendy Schou og Jesper Brink Svendsen.