Yngre Læger vinder principiel sejr: Medlemmer får penge tilbage i skat
  • Yngre Læger
04. november 2019

Mange yngre læger, som har boet i lægeboliger, får i disse uger besked fra skat om, at de får penge tilbage i skat, fordi de i 2013-2014 er blevet beskattet af en for høj lejeværdi af deres lægebolig.

Det drejer sig om cirka 200 sager, som Yngre Læger har klaget over på vegne af medlemmer. Hovedparten af klagerne har fået medhold.

Afslutningen på den langstrakte sag glæder Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

”Vi er utrolig glade for, at det efter så lang tid nu viser sig, at yngre læger ikke skal beskattes af en højere værdi af deres lejebolig end det, som lejeloven giver mulighed for”, siger hun til Ugeskrift for Læger.

Læs mere om den principielle sejr i Ugeskrift for Læger.