Yngre Læger vælger ny næstformand
  • Yngre Læger
26. august 2021

Cæcilie Trier Sønderskov er valgt som ny næstformand i Yngre Læger på bestyrelsesmødet den 19. august. Hun afløser hermed Anders Krog Vistisen, som har været næstformand siden 2016.

Cæcilie Trier Sønderskov har været medlem af Yngre Lægers bestyrelse siden 2017. Hun har i alle årene været formand for foreningens uddannelsesudvalg og er i kraft af dette medlem af det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Hun blev uddannet læge i 2010 og arbejder til dagligt som læge på Holbæk Sygehus, hvor hun er i gang med det sidste år af hoveduddannelsen i pædiatri.

Cæcilie Trier Sønderskov tiltræder næstformandsposten pr. 1. september 2021, hvor Anders Krog Vistisen træder ud af Yngre Lægers bestyrelse som følge af et jobskifte fra afdelingslæge til overlæge.

På bestyrelsesmødet den 19. august blev læge Søren Niemi Helsø samtidig valgt som nyt medlem af Yngre Lægers Forhandlingsdelegation fra 1. september 2021. Søren Niemi Helsø arbejder til dagligt som introlæge på Hjørring Sygehus og har været medlem af Yngre Lægers bestyrelse siden 2020.

Da der ikke er suppleanter valgt til Yngre Lægers bestyrelse, vil der blive suppleringsvalg til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet i november 2021 til den ledige post i bestyrelsen. Indtil da består bestyrelsen af 8 personer.