Yngre Læger og Overlægeforeningen: Tiden er ikke inde til en fusion
  • Yngre Læger
16. april 2021

Arbejdet med at undersøge muligheden for en fusion mellem Yngre Læger og Overlægeforeningen/dele af FAS bliver nu indstillet.

Det sker efter beslutninger i Yngre Lægers bestyrelse og i Overlægeforeningens bestyrelse.

De to bestyrelser vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er opbakning til at fortsætte drøftelserne om en mulig fusion.

Yngre Læger og Overlægeforeningen fortsætter derfor som to selvstændige foreninger med hver sin bestyrelse.

”Vi har besluttet at indstille arbejdet med at undersøge muligheden for en fusion, da vi ikke oplever, at der er opbakning til at fortsætte med disse drøftelser på nuværende tidspunkt,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

De to foreninger vil naturligvis – som hidtil - samarbejde på en række relevante områder.

”Vores foreninger har en lang tradition for at samarbejde på mange af de områder, hvor vi har fælles interesser. Det vil vi selvfølgelig fortsætte med og styrke, også selvom vi ikke fusionerer,” siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

Arbejdet med at undersøge muligheden for en fusion mellem de to foreninger startede i juni 2020 og har blandt andet indebåret en åben og inddragende proces med møder og dialog blandt repræsentanter og medlemmer i foreningerne.

Oprindeligt skulle de to foreningers repræsentantskaber stemme om en principbeslutning om fusion ved deres respektive repræsentantskabsmøder d. 10. juni 2021, men det er nu besluttet at indstille processen.