Yngre Læger jubler: Tjenestepligt stemt ned i Folketinget
  • Yngre Læger
13. april 2021

Et flertal i folketinget er i dag blevet enige om at droppe indførelsen af en tjenestepligt for yngre læger. Og det vækker jubel hos Yngre Lægers formand.

”Socialdemokraternes forslag om tjenestepligt giver absolut ingen mening – hverken for patienter, sundhedsvæsenet eller for lægerne. Så jeg er særdeles glad for, at et bredt flertal uden om regeringen har lyttet til vores kritik og i dag har valgt at droppe tjenestepligten og i stedet har besluttet, at manglen på praktiserende læger skal løses på anden vis,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Afstemningen i Folketinget viste, at socialdemokraterne var alene om at pege på, at en tjenestepligt kan bidrage til at løse lægemanglen i almen praksis. Et forslag, som Yngre Læger sammen med de øvrige lægeorganisationer har tordnet imod, siden det kom frem.

”Vores pres har virket. Vi har hele tiden pointeret, at det er speciallæger i almen medicin, der er mangel på, og at det ikke har nogen gang på jord at tro, at man kan løse det problem ved at sende skiftende nyuddannede yngre læger til områder, hvor lægemanglen er størst. Det er simpelthen både uambitiøst og uklogt,” siger Helga Schultz.

Hun understreger, at forslaget om tjenestepligt aldrig vil kunne sikre den kontinuitet og kvalitet i behandlingen, som patienterne har brug for.

”Der flyttes flere og flere opgaver fra hospitalerne til det nære sundhedsvæsen, og det stiller højere krav til de praktiserende lægers kvalifikationer. Derfor har man så meget desto mere brug for en fast læge, der kender patienterne og sikrer kontinuiteten,” siger Helga Schultz.

Lægemangel er reelt problem

Om kort tid skal der indkaldes til politiske forhandlinger for at løse manglen på praktiserende læger. Forhandlinger, som Yngre Læger hilser særdeles velkomne.

”Det er en reel udfordring, at der mangler praktiserende læger flere steder i landet. Og selvom det går den rigtige vej – blandt andet i kraft af flere ansatte yngre alment medicinere – så er det et problem, der skal sættes øget fokus på,” mener Helga Schultz.

”Først og fremmest skal der uddannes flere speciallæger i almen medicin. Men også på den korte bane kan der gøres en del for at løse problemet. Det handler bl.a. om at skabe et godt uddannelses- og arbejdsmiljø, så flere vil rykke til områder med lægemangel. Det skal gøres muligt at ansætte flere i almen praksis – både speciallæger i almen medicin og andet personale, ligesom regionsklinikkerne i en overgang kan være med til at sikre lægedækningen i et område og samtidig fungere som ”rugekasser” for yngre speciallæger i almen medicin. Og så ved vi, at den håndholdte rekrutteringsindsats til almenpraksisklinikker i udkantsområderne er effektiv,” siger Helga Schultz.

Tvang er aldrig løsningen

Det er dog ikke kun patienterne, der er bedst tjent med at tjenestepligten aldrig ser dagens lys, mener Yngre Lægers formand. Også af hensynet til de yngre læger bør ideen om tjenestepligt aldrig foldes ud.

”Ideen om at tvinge nogen til et bestemt job i et bestemt område har ingen gang på jord og er udtryk for en gammeldags og en forsimplet tankegang. Jeg er overbevist om, at det vil virke demotiverende for yngre læger at blive tvunget til at tage et bestemt job et bestemt sted lige efter KBU-en, hvor mange også flytter meget rundt. Det er ikke sådan, vi skaber gode og engagerede læger,” lyder det fra Helga Schultz.

Læs også den fælles pressemeddelelse fra Yngre Læger, Lægeforeningen, PLO og FAS.

Se vedtagelsesteksten fra Folketinget her: https://www.ft.dk/samling/20201/vedtagelse/V105/index.htm