Yngre Læger: Gammeldags rekrutteringsstrategi at lade læger slås om speciallægestillinger
  • Yngre Læger
12. april 2021

Danske Regioner ønsker at oprette færre speciallæge-uddannelsespladser ud fra teorien om, at hvis der ikke er pladser nok til alle, vil yngre læger bevæge sig til alle områder af Danmark for at blive uddannet speciallæge. Men det er et udtryk for en håbløs gammeldags og uambitiøs rekrutteringsstrategi, mener Yngre Lægers formand.

”Det er ikke kandidater i medicin, sundhedsvæsenet mangler i dag. Det er speciallæger, der er mangel på. Det er dem, der er kernen i sundhedsvæsenet både på hospitalerne og i almen praksis. Det giver derfor absolut ingen mening at skære ned i antallet, så vi får læger, der ikke kan blive uddannet speciallæger,” siger Helga Schultz.

Hun opfatter Danske Regioners strategi som en håbløs og gammeldags måde at ville styre det lægelige arbejdsmarked på.

”Jeg synes, at det er en helt skæv rekrutteringsstrategi at tro, at vi kan sikre, at de ledige uddannelsesstillinger, der er i dag, vil blive besat, ved at lægerne skal slås om at blive speciallæger. Jeg tror ikke på strategien om, at hvis man underdimensionerer, så er der også flere, der vil flytte sig til de områder, hvor der er ledige stillinger. Faktisk synes jeg, at det er en mærkelig form for omvendt logik at lade være med at slå stillinger op af frygt for, at der ikke er nok læger, der vil søge dem,” siger Helga Schultz.

Uddannelsesmiljøet er det afgørende

Helga Schultz peger på, at det ikke altid er den fysiske placering af uddannelsesstillingerne, der bliver fravalgt af de yngre læger, men derimod uddannelsessteder, der ikke sikrer et tilstrækkelig godt uddannelsesmiljø og arbejdsmiljø.

”Det er der talrige eksempler, der viser. I Nordjylland har det fx hjulpet på manglen på speciallæger i almen medicin, at man har oprettet en lægeuddannelse på universitetet med særlig fokus på almen praksis. Esbjerg har også i flere år været et godt eksempel på, at det hjælper at slå sig op på et godt uddannelsesmiljø. Det har fået flere yngre læger til at søge dertil, efter at det i årevis var et sted, hvor mange ikke ønskede at være. Det er de veje, vi skal gå, hvis vi skal sikre speciallæger i hele landet. At tro at det hjælper at uddanne for få, er da den helt forkerte vej at gå,” siger Helga Schultz.

Samråd og ny plan på vej

Sundhedsminister Magnus Heunicke var i sidste uge kaldt i samråd om netop dimensioneringsplanen. Men her var han ikke umiddelbart klar til at handle på lægeorganisationernes kritik af den plan, som Sundhedsstyrelsen har trukket tilbage.

”Vi har jo områder, hvor vi kan se, at de stillinger, som slås op, ikke bliver besat. Der er områder, hvor der ikke er ansøgere nok til hoveduddannelsesstillingerne. Og øger vi så antallet af hoveduddannelsesforløb generelt, så søger man derhen, hvor der i forvejen er fyldt op, og hvor der er meget populært at være. Og så kan man fodre hunden med sin egen hale,” lød det fra Magnus Heunicke ved samrådet. 

”Vi var begejstrede, da Sundhedsstyrelsen for et par uger siden valgte at trække forslaget til dimensioneringsplanen tilbage. Men det er bekymrende, at ministeren køber regionernes argumenter om, at vi kan løse lægedækningsproblematikken ved at undlade at sikre speciallægeuddannelsespladser til alle. Det er klart, at vi derfor vil forsætte med at gøre politikerne opmærksom på, at det er den helt forkerte vej at gå,” siger Helga Schultz.