Yngre Læger: Finanslov svigter sundheden
  • Yngre Læger
01. december 2018

Glæden over den netop indgåede finanslovsaftale er afdæmpet hos Yngre Lægers nyvalgte formand, Helga Schultz: "Der er ikke afsat flere penge til driften af sygehusene, selvom Yngre Læger, en lang række eksperter og øvrige sundhedsfaglige organisationer siden sommerens økonomiaftale har forklaret, at pengene ikke slår til".

I løbet af de næste ti år stiger antallet af 80-årige med 58 pct. Samtidig bliver der markant flere kronisk syge, og disse faktorer giver et enormt pres på sundhedsvæsnet. Ved siden af demografien kommer stigende udgifter til medicin. Og selvom det naturligvis er meget positivt, at der udvikles mange nye behandlingsformer, der gør flere mennesker raske, så koster de ofte flere penge end de behandlingformer, de erstatter.

"Der er simpelthen behov for en økonomisk indsprøjtning i det danske sundhedsvæsen, som den foreliggende finanslovsaftale slet ikke imødekommer. Aftalen vil ikke få patienterne væk fra gangene eller give mine medlemmer bedre mulighed for at yde en lægefaglig god behandling på områder, hvor det halter idag", pointerer Helga Schultz.

Psykiatri og lægedækning, men hvor er sekårstfristen?
Finansloven afsætter ekstra 100 mio. kr. til behandling i psykiatrien - et område, som Yngre Læger flere gange har efterlyst politisk og økonomisk prioritering af fra regeringen. "Det er naturligvis meget positivt, at psykiatrien prioriteres med varige midler i finansloven, men jeg tvivler stærkt på, at 100 mio. kr. rækker særligt langt på et område, som alt for længe er blevet forfordelt, både i forhold til økonomiske investeringer og politisk opmærksomhed," siger hun videre.   

En kort passus i finansloven anerkender behovet for at løse udfordringerne med lægedækning - men så stopper det der. Og det skuffer formanden: "Vi har en kæmpe udfordring med at sikre læger nok i store dele af sundhedsvæsnet. Det er ærgerligt, at regeringen og Dansk Folkeparti ikke har afsat midler til, at vi kan gøre en bedre indsats for at løfte arbejdet med at uddanne, rekruttere og fastholde læger - ligesom det undrer mig, at parterne ikke nævner seksårsfristen med et ord. Sundhedsministeren har nu flere steder givet dispensation fra seksårsfristen for at løse lægedækningsproblemerne - reglen spænder nemlig ben for en bedre lægedækning, og det er virkelig på høje tid, reglen afskaffes," lyder det fra Helga Schultz.