Yngre læger dumper sundhedsplatformen
  • Yngre Læger
18. november 2019

Næsten 7 ud af 10 yngre læger vender tommelfingeren nedad, når de skal bedømme Sundhedsplatformens evne til at understøtte lægers arbejde. I gennemsnit får IT-værktøjet 1,7 i karakterer på skolernes karakterskala, hvor man skal have 2 for at bestå. Helt anderledes ser det ud med tilfredsheden af de jyske systemer. Det viser en ny undersøgelse fra Yngre Læger.

”Jeg er ung. Jeg har brugt computere hele mit liv. Jeg har gang på gang demonstreret intuitiv forståelse af IT og elektronik. Men Sundhedsplatformen er for mig en nær-Gordisk knude af antikveret IT.”

Sådan skriver et medlem af Yngre Læger i foreningens nye undersøgelse af medlemmernes holdninger til deres elektroniske patientjournalsystem.

Undersøgelsen viser, at yngre læger er særdeles kritiske over for Sundhedsplatformen, mens tilfredsheden med især MidtEPJ er høj.

I gennemsnit giver brugerne af Sundhedsplatformen systemet 1,7 på skolernes karakterskala, hvor man skal have 2 for at bestå. MidtEPJ får i gennemsnit karakteren 9,22.

”Det er første gang, vi måler tilfredsen med de elektroniske patientjournaler blandt vores medlemmer over hele landet, og forskellen i tilfredsen med systemerne er markante,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz og fortsætter:

”Var Sundhedsplatformen til eksamen, og var de yngre læger censorer, så var systemet dumpet. Det råber på handling fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, som skylder vores medlemmer et klart svar: Hvad er deres plan, og hvad er deres tidshorisont?”  

Tilliden er væk

68 procent af de yngre læger, der bruger SP er meget utilfredse eller utilfredse med systemet. Det samme gælder kun for 8 procent af MidtEPJs brugere.

Og hele 75 procent af Sundhedsplatformens brugere har ikke tiltro til, at fejl og mangler ved systemet bliver udbedret. Til sammenligning gælder det for 8 procent af MidtEPJs brugere.

”Vi har gang på gang hørt regionerne love, at lige om lidt bliver det hele meget bedre. Men tallene her vidner om, at lægerne for længst har mistet tålmodigheden og troen på, at det reelt bliver bedre. Det bliver de to regioner nødt til at tage meget alvorligt. Der er brug for øjeblikkelig handling,” siger Helga Schultz.

STPS-forudsætninger ikke tilstede

Da Styrelsen for Patientsikkerhed for nyligt gennemførte tilsyn for at vurdere, om Sundhedsplatformen udgør en risiko for patienterne, konkluderede styrelsen, at systemet er sikkert, men at det kræver vedvarende oplæring, supervision og etablering af konkrete hjælpefunktioner for den enkelte medarbejder.

Men disse forudsætninger er ifølge de yngre læger langt fra til stede. Kun 15 procent oplever, at de modtager vedvarende oplæring eller supervision i Sundhedsplatformen. 17 procent oplever, at de let kan få hjælp til at løse problemer med Sundhedsplatformen. Og 75 procent oplever, at de mangler den fornødne tid til at følge arbejdsgangene i Sundhedsplatformen.

Også de tal vækker bekymring hos Yngre Lægers formand.

”Styrelsen for Patientsikkerhed har konstateret, at disse betingelser skal være opfyldt, for at Sundhedsplatformen kan anvendes på en patientsikker måde. Men når så mange af de yngre læger ikke oplever, at forudsætningerne er til stede, så burde det få alarmklokkerne til at ringe hos de to regioner.”