Yngre Læger: Der er blevet lyttet til vores protester
  • Yngre Læger
31. januar 2018

Det er et stort skridt på vejen, når Sundhedsministeriet i dag viser, at de med alvor har lyttet til de seneste måneders protester fra læger, Yngre Læger og Lægeforeningen, som tager kraftig afstand fra den linje, som Styrelsen for Patientsikkerhed kører i tilsynsager. Men der er stadig en vej endnu, og meget vil afhænge af den konkrete udmøntning og bl.a. arbejdsgruppernes resultater, mener Yngre Læger.

På et pressemøde i dag fremlagde Sundhedsministeriet en række punkter, som skal løsne op om den praksis, som Styrelsen for Patientsikkerhed med den såkaldte strammerpakke indførte i januar 2017. Med strammerpakken fik Styrelsen for Patientsikkerhed udvidede beføjelser til at skride ind overfor sundhedspersoner. Med Svendborgsagen og en række andre sager er mistilliden vokset markant blandt læger og organisationer. Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger, siger:

”Det lyder lovende, at der etableres en ankeinstans, så der fremadrettet er en ankemulighed overfor Styrelsens afgørelser, men også at der nu vil ske en advokatvurdering af de politianmeldelser, der allerede er foretaget. Svendborgsagen har i sig selv skabt stor usikkerhed om, hvordan man som læge impliceres i en sag. Men ikke mindst, om man overhovedet bliver inddraget og hørt i vurderingen af sagen”, siger Camilla Rathcke.

Skærpet organisatorisk tilsyn
Yngre Læger er også tilfredse med, at det organisatoriske tilsyn skærpes. Camilla Rathcke understreger, at hun håber på, at det i langt højere grad bliver et værktøj, man tager i brug, når lægerne henvender sig til Styrelsen om fx rammer, der ikke står mål med kravene til kvalitet og juridisk ansvar.

Fokus på læringskultur
Det er godt, at udspillet forsøger at lægge langt større vægt på læring ved utilsigtede hændelser og ikke på straf. Der er lagt op til, at styrelsens aktiviteter, der bruges på at lære af og forebygge fejl, skal gå fra 10 til 25 procent.

”Vi er tilfredse med, at læring af fejl skal være den tilgang, der nu i langt højere grad er i fokus i tilsynsmyndigheden. Men læring af fejl - forbedringsarbejdet og kvalitetsudviklingen - skal ligge i driftsorganisationerne og i nær tilknytning til den daglige kliniske praksis. Utilsigtede hændelser vil fortsat forekomme, men vi får kun et øget udbytte, hvis vi i den daglige drift arbejder med dette. Vi ønsker jo i den grad kvalitet for patienterne, og det gøres gennem læring”, siger Camilla Rathcke.

Yngre Læger deltager i arbejdsgruppe om journalføring
Ministeriet har nu nedsat to arbejdsgrupper. En om instrukser og en om journalføring. Yngre Læger har fået en plads i Arbejdsgruppen for Journalføring, da vi bl.a. har påpeget, at loven ikke stemmer overens med den kliniske hverdag.

”I arbejdsgruppen vil vi have et klart fokus på, at reglerne skal være enkle og utvetydige, så de ikke efterlader rum for fortolkning, som kan skabe tvivl eller usikkerhed om juraen hos den enkelte læge. Som læge skal man ikke gå på arbejde med ondt i maven, fordi man er i tvivl, om man overholder loven”, slutter Camilla Rathcke.

Minister Ellen Trane Nørby fortalte efter mødet, at arbejdsgrupperne er igangsat, og at man forventer et resultat i løbet af et halvt års tid.

“Helt overordnet vidner ministerens udspil om, at der er lyttet, og at den linje, der har været lagt politisk fra Christiansborg og forvaltningsmæssigt fra Styrelsen, ikke har mødt klangbund i eller er i overensstemmelse med virkeligheden i sundhedsvæsenet. Derfor forventer jeg også, vi vil se brugbare resultater af de initiativer, der hermed er taget”, slutter Camilla Rathcke.