Yngre Læger deltager i historisk enighed om fremtidens psykiatri
  • Yngre Læger
17. august 2020

For første gang er personaleorganisationer, arbejdsgiverorganisationer, brugere, patienter og pårørende enige om at anbefale otte indsatsområder for mennesker med psykisk sygdom. Det er otte løft, der ifølge organisationerne vil medføre et tiltrængt samlet løft af hele psykiatrien.

Løft behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og mulighederne for psykiatrisk forskning. Sådan lyder tre af de otte løft, som parterne bag psykiatriløftet netop har afleveret til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Yngre Læger har deltaget i samarbejdet bag psykiatriløftet og håbet er, at politikerne på Christiansborg vil tage udgangspunkt i de otte løft, når arbejdet med at skabe en national 10-årig plan for psykiatrien skydes i gang.

”Styrken ved psykiatriløftets arbejde er, at det sker gennem et bredt samarbejde mellem kommunerne og regionerne, lønmodtagerorganisationer og bruger- og pårørendegrupper. Den enighed bliver politikerne nødt til at tage alvorligt i arbejdet med den 10-årsplan, der netop er ved at starte op, ” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz og fortsætter:

”Psykiatrien har i mange år været nødlidende. Der mangler psykiatere, der mangler tid til den enkelte patient, og der mangler forskning på området. Og så oplever vi alt for tit, at patienter i psykiatrien falder ned mellem flere forskellige systemer, der ikke altid er gode nok til at samarbejde. Netop derfor er det så stærkt, at det er 44 organisationer, der alle ved noget forskelligt om psykiatrien, der står sammen om disse anbefalinger.”

Til at løse psykiatriens udfordringer foreslår parterne bag psykiatriløftet otte nationale løft af psykiatrien. Det er otte løft, der kan danne rammen om nationale psykiatrimål, og som vil fungere som et godt afsæt for at tegne rammen for en 10-årig psykiatriplan.

”Udgangspunktet for den 10-årige plan skal være at give mennesker med psykisk sygdom behandling og støtte, så de bliver hurtigere raske eller får det så godt som overhovedet muligt. Dette skal blandt andet understøttes af en rehabiliterende proces, hvor recovery for det enkelte menneske er i højsædet,” lyder det i fra parterne i psykiatriløftet.

Læs mere om de otte løft af psykiatrien her.

Otte psykiatriløft til den nationale 10-årige psykiatriplan:

-    Løft socialpsykiatrien, så borgere med behov for social støtte hurtigt modtager en fagligt specialiseret, tilstrækkelig og stimulerende indsats

-    Løft behandlingspsykiatrien, så kvaliteten styrkes, og alle, der har behov, kan (for)blive indlagt

-    Løft indsatsen for borgere med behov for en samlet misbrugsbehandling pg psykiatrisk behandling

-    Er løft, så alle berørt af psykisk sygdom oplever, at hjælpen er koordineret mellem sektorer

-    Løft støtten til pårørende til mennesker ramt af psykisk sygdom

-    Løft den tidligere og forebyggende indsats for alle borgere med psykisk sygdom

-    Et løft så alle børn, der har behov, får en systematisk og effektiv tidlig indsats

-    Løft mulighederne for psykiatrisk forskning

Yngre Læger og psykiatrien: Se Yngre Lægers holdninger og undersøgelser og læs hvorfor tre yngre læger har valgt psykiatrien