YL: Alle læger skal kunne blive speciallæger
  • Yngre Læger
06. februar 2020

Selvom manglen på speciallæger er stor, vil regionerne ikke tilbyde flere hoveduddannelsesstillinger. Resultatet kan blive, at flere hundrede kommende læger fra hver årgang ikke kan uddanne sig til speciallæger. Det er både ærgerligt og uforsvarligt, mener Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

”Alle læger skal naturligvis have mulighed for at uddanne sig til speciallæger. Det er jo netop speciallæger, vi har så stor mangel på i Danmark. Derfor er det uholdbart, hvis ikke myndighederne i den kommende dimensioneringsplan vil sikre, at antallet af kandidater, der kommer ud fra medicinstudiet på universiteterne, balancerer med antallet af hoveduddannelsesstillinger, der bliver slået op. Alt andet er ikke forsvarligt,” siger Helga Schultz.

Beregninger fra Yngre Læger viser, at behovet for lægelig arbejdskraft fortsat vil vokse. Læger i mange specialer nærmer sig pensionsalderen, samtidig med at vi får markant flere ældre i befolkningen. Det vil øge presset på sundhedsvæsenet og dermed på speciallægerne.

Det er derfor afgørende, at videreuddannelseskapaciteten i dimensioneringsplanen for 2021 til 2025 forøges væsentlig i forhold til den eksisterende plan. Optaget på medicinstudiet er steget, så hvis alle skal have mulighed for at tage en speciallægeuddannelse, kræver det, at der åbnes flere uddannelsespladser til speciallæge. Og alle skal have mulighed for at uddanne sig til speciallæge, slår Yngre Lægers formand fast.

”Det giver ingen mening at øge optaget på medicinuddannelsen, hvis man samtidig ikke også øger optaget på den lægelige videreuddannelse. For det er speciallæger, der er mangel på. Og det mærkes allerede i dag inden for en række specialer, herunder almen medicin, psykiatri, geriatri osv.,” siger Helga Schultz.

Risiko for flaskehalse

De kommende år vil der komme godt 1.300 nye læger årligt ind på det danske arbejdsmarked, som er klar til at gå i gang med at uddanne sig til speciallæger. Men hvis dimensioneringen ikke øges i den kommende dimensioneringsplan, vil det betyde, at flere hundrede læger fra hver årgang ikke kan videreuddanne sig til speciallæge. Og det vil give uhensigtsmæssige flaskehalse i systemet.

Groft skønnet er der behov for at udbygge hoveduddannelseskapaciteten til 1.150 forløb i 2022 stigende til 1.275 forløb i 2025, hvis man benytter den samme fremskrivningsmodel for behovet for videreuddannelseskapacitet, som man benytter i dag. På den måde vil man kunne skabe den sammenhæng mellem det antal læger, der uddannes på medicinstudiet på universiteterne og dimensioneringen af den lægelige videreuddannelse, som der er brug for.

Yngre Læger har gjort opmærksom på dette i et høringssvar til Sundhedsstyrelsen, hvor foreningen også har opfordret til, at der bliver set på muligheden for at skrue på fordelingen af introstillinger, så der skrues op for antallet af introstillinger på blandt andet almen medicin.

Yngre Læger har desuden opfordret til, at Sundhedsstyrelsen udvider sine lægeprognoser til at indeholde egentlige efterspørgselsprognoser, så det vil være muligt at estimere behovet for lægelig arbejdskraft.