Vikar på en anden afdeling - løn og befordringsgodtgørelse
  • Yngre Læger
09. september 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

”Jeg er i gang med en ph.d. og er ansat på universitetet i en fuldtidsstilling, men tager af og til nogle vagter på den afdeling, hvor jeg tidligere var ansat i en introduktionsstilling. Hvis jeg siger ja til en vagt med under tre døgns varsel, har jeg så krav på det store varslingstillæg?”

Svar
Nej, du har ikke krav på varslingstillæg som ekstern ansat vikar, hvor du har tjenester fra gang til gang. Men du kan forsøge at aftale det, hvis du med kort varsel bliver bedt om at hjælpe din tidligere afdeling. Sørg for at have aftalen på skrift.

Du skal have timerne udbetalt med overtidssats (+ 50%), når du i forvejen har anden fuldtidsbeskæftigelse. Se § 33 stk. 2 i overenskomsten.

Du har endvidere krav på befordringsgodtgørelse, dvs. betaling pr. kilometer for afstanden mellem din bopæl og sygehuset tur/retur pr. tjeneste, når du arbejder som vikar på denne måde. Se § 33 stk. 3 i overenskomsten.