Vigtigt at værne om tavshedspligt og tillidsforholdet mellem patient og læge
  • Lægeforeningen
26. september 2019

Radio24Syv bringer i dag torsdag d. 26. september en historie, at der i en Facebookgruppe for læger er delt oplysninger og oplevelser om patienter, som kan være på kant med tavshedspligten. Lægeforeningen tager afstand fra de delinger af patienters oplysninger, som vi har fået forelagt. Der er tale om uacceptabel adfærd. For os er det vigtigt at værne om tavshedspligten og det fortrolige forhold mellem patient og læge.

Torsdag d. 26. september bliver der i Radio24Syv beskrevet nogle eksempler på delinger af oplysninger om patienter og oplevelser med patienter. Disse eksempler har mediet fundet i et lukket forum kun for læger på Facebook, og de sætter fokus på nogle uheldige eksempler, hvor der ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed på, at det handler om fortrolige patientoplysninger.

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, understreger, at Lægeforeningen tager afstand fra de delinger af patienters oplysninger, som foreningen har fået forelagt.

”Det er vigtigt at værne om tavshedspligten og det fortrolige forhold mellem læge og patient. Lægeforeningen tager afstand fra de delinger af patienters oplysninger, som vi har fået forelagt. Det er uacceptabelt. Man skal ikke kunne genkende patienten i de delte opslag,” siger han.

God tone
”Det er vigtigt at være opmærksom på, om oplevelser egner sig til at blive delt i en lukket gruppe på et socialt medie, eller om man hellere skal tage den med kollegaen. Og naturligvis altid under hensyntagen til tavshedspligten og almindelig god tone. Patienter skal kunne føle sig trygge ved at betro sig til deres læge og have tillid til, at oplysningerne ikke deles med andre. Det mener jeg også, man helt generelt kan. Det skal vi naturligvis sikre, at det forbliver sådan,” påpeger Andreas Rudkjøbing.

Lægeforeningen er på trapperne med en guide til læger om sociale medier. Målet med den er at skabe fuld opmærksomhed om reglerne og også om faldgruberne.

Behov for generel faglig sparring
Facebookgruppen, som ikke har nogen tilknytning til Lægeforeningen, bruges blandt andet som et forum for generel faglig sparring og erfaringsudveksling for mange læger.

”Generel faglig sparring er både gavnlig og nødvendig. At læger har behov for at vende oplevelser fra en travl og presset hverdag, hvor der sjældent er tid til netop det, er helt naturligt. I langt de fleste tilfælde er det helt ukompliceret. Men det er klart at eventuelle patientcases skal være stykket sådan sammen, at de enkelte patienter ikke kan identificeres,” siger Andreas Rudkjøbing.

Fakta:

  • Den lukkede Facebookgruppe er en privat gruppe, der ikke har nogen tilknytning til Lægeforeningen.
  • Lægeforeningen er på trapperne med en guide til læger om sociale medier. Målet med den er at skabe fuld opmærksomhed om reglerne og også om faldgruberne.
  •  I Lægeforeningens Etiske Principper beskrives tavshedspligten således: Lægen skal respektere patientens ret til fortrolighed og privatliv. Lægen har tavshedspligt og må kun dele sundhedsmæssige eller anden privat information om patienten, hvis det er nødvendigt for patientens konkrete behandlingsforløb, eller patienten har givet samtykke til deling, eller hvis loven giver mulighed for eller forpligter lægen hertil. Lægen må aldrig dele mere information om patienten, end det relevante behov påkræver.