Vi skal blive klogere af corona-krisen, ikke fordele skyld og skam
  • Overlægeforeningen
28. maj 2020

Det er fornuftigt, at Folketinget vil sætte en uvildig gruppe eksperter til at evaluere regeringens og myndighedernes håndtering af corona-krisen, siger formanden for Foreningen af Speciallæger og Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.

”Corona-krisen har haft enorme konsekvenser for samfundet, befolkningen og sundhedsvæsenet. Den har vendt op og ned på den verden, vi kender, og har kostet milliarder og atter milliarder af kroner. Derfor har det stor betydning, at vi får analyseret håndteringen af corona-krisen grundigt og bliver klogere på, hvordan vores fælles indsats kan forbedres,” siger Lisbeth Lintz.

Foreløbig er det Folketingets Udvalg for Forretningsorden, som har besluttet at iværksætte undersøgelsen. Der er nedsat et særligt underudvalg, der skal finde eksperterne til udvalget, og i næste uge skal kommissoriet for evalueringen godkendes.

Lisbeth Lintz understreger, at det er helt afgørende, at Folketinget har fokus på læring, ikke straf, og hun opfordrer derfor Folketinget til at have fokus på dette, når kommissoriet fastlægges:

”Vi har stået overfor en helt ny og farlig sygdom, der kunne lamme samfundet, og som ingen vidste, hvordan man bedst tackler. I den situation er det uundgåeligt, at der sker fejl. Det giver ikke mening, hvis Folketinget vil bruge undersøgelsen til at jage de læger og embedsmænd, som har kæmpet for, at samfundet kunne håndtere og knække epidemien.”

”Men forløbet har også afdækket forhold, som klart kan forbedres, f.eks. forsyningen af værnemidler, og det skal vi lære af. Derfor skal undersøgelsen sikre, at vi får al central viden på bordet, og det sker bedst, hvis Folketinget klart melder ud, at målet med undersøgelsen ikke er at straffe enkeltpersoner,” siger Lisbeth Lintz.

Overlægeforeningens formand peger desuden på, at Folketinget skal være bevidst om, at ekspertgruppen ikke kan komme med en endelig og fuldstændig evaluering af håndteringen af corona-krisen, da epidemien langt fra er ovre.

”Set i lyset af de vidtrækkende beslutninger, der er truffet, er det forståeligt, at Folketinget har brug for at evaluere indsatsen. Men på mange områder er det stadig svært at gøre regnestykket op og vurdere, om vi har gjort det rigtige, både når det gælder den sundhedsmæssige og den økonomiske håndtering af krisen. Her kan der meget vel dukke nye aspekter og ny viden op. F.eks. skal vi nok et godt stykke hen i 2021, før vi definitivt kan sige, om den omfattende nedlukning af samfundet i marts var en bedre løsning end den model, man bl.a. følger i Sverige. Det bør Folketinget tage med i betragtning, når de tilrettelægger evalueringen”, siger Lisbeth Lintz.