Vi kan ikke gå hjem til tiden
  • Yngre Læger
16. januar 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:
”Ifølge vores arbejdsplan slutter dagarbejdet kl. 15. Men vi er stort set aldrig færdige til tiden, og hovedreglen er, at vi må blive på arbejde efter kl. 15 – ofte til kl. 16.30-17, før vi er færdige og kan gå hjem. Det er et stort problem, at vi ikke kan regne med at kunne gå, når vi har fri, mange af os skal hjem og hente børn. Vores TR har påtalt det overfor vores ledende overlæge, men han siger bare, at vi må nå arbejdet inden for den tid, der er sat af til det. Kan det virkelig være rigtigt, at vi bare må finde os i det?”

Svar
Nej, det er selvfølgelig ikke rigtigt. Det er ledelsen, der tilrettelægger arbejdet, og det er også ledelsen, der skal sørge for at afsætte de nødvendige ressourcer, så arbejdet kan udføres inden for en gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge.

Dertil kommer, at I skal kende jeres arbejdsplan 4 uger forud, og ændringer i arbejdsplanen indenfor de 4 uger kan ifølge overenskomsten kun ske i helt særlige tilfælde. Det kan selvfølgelig ske rent undtagelsesvist, at man må blive, efter at man egentlig skulle have haft fri, men det skal være undtagelsen. Det er således i strid med overenskomsten, hvis arbejdet er tilrettelagt, så man hyppigt bliver nødt til at blive efter arbejdstid.

I skal under alle omstændigheder huske at registrere timerne, når I må blive efter planlagt arbejdstid. Hvis I bliver mere end 3 timer, skal I også have et tillæg for manglende varsel.

Hvis jeres TR ikke kan komme igennem overfor jeres afdelingsledelse, så tag fat i jeres FTR (fællestillidsrepræsentant). Både TR og FTR kan inddrage Yngre Læger centralt, hvis I ikke selv kan komme igennem overfor ledelsen.