Vi har en historisk chance for at gøre noget ved manglen på praktiserende læger
  • PLO
11. oktober 2019

Fra 2020 skal der årligt uddannes 50 flere speciallæger i almen medicin. Det er helt afgørende, at de nye uddannelsesforløb bliver besat af unge læger, der gerne vil være praktiserende læger. Derfor skal de ansvarlige tænke sig godt om, når de geografisk placerer de nye uddannelsesforløb, skriver Christian Freitag og Gunver Lillevang i fælles debatindlæg.

Af Christian Freitag, formand for PLO, og Gunver Lillevang, formand for PLO’s Rekrutteringsudvalg

Den nye regering har som en af sine første handlinger sikret, at der fra 2020 årligt kan uddannes 50 flere speciallæger i almen medicin. Hvis dette løft videreføres i de efterfølgende år, kan vi om 5-10 år stå i den lykkelige situation, at alle borgere i Danmark igen har deres egen praktiserende læge.

For at vi kan nå dertil, er det helt afgørende, at de nye uddannelsesforløb bliver besat af unge læger, der gerne vil være praktiserende læger. Derfor skal de ansvarlige i regionerne tænke sig godt om, når de geografisk placerer de nye uddannelsesforløb.

Vi anbefaler, at størstedelen af de nye forløb oprettes i og omkring – eller i pendlerafstand fra – de større byer. Al erfaring viser, at vi i modsat fald risikerer, at en betydelig del af de nye uddannelsesstillinger slet ikke bliver besat, og så vil de ikke hjælpe meget på lægemanglen.

Samtidig anbefaler vi, at man fastholder fordelingen af de allerede eksisterende uddannelsesstillinger, hvor man gennem mange år har placeret ekstra mange forløb længst væk fra de større byer. På den måde opnår man i højere grad en samlet fordeling, der afspejler befolkningstallet.

Vi er i PLO stærkt optaget af at sikre, at der er praktiserende læger nok i alle dele af landet. Vi forstår fuldt ud det umiddelbart logiske ræsonnement, at når lægemanglen generelt er størst, jo længere man bevæger sig væk fra de store byer, så må vi have uddannet flest af fremtidens praktiserende læger i disse egne af landet. Spørgsmålet er bare, om dette ræsonnement giver flere praktiserende læger i de områder?

Man har i årevis forsøgt at løse manglen på praktiserende læger i landets yderområder ved blot at placere ekstra mange uddannelsesstillinger dér, og det har været medvirkende til, at der er blevet uddannet for få almenmedicinere, fordi en række uddannelsesforløb ikke er blevet besat. Det har forværret manglen på praktiserende læger. Det er derfor, vi advarer mod, at man blot forskubber balancen yderligere i retning af udkantsområderne, uden at tage andre tiltag i brug. Det er derfor, vi skal bruge en tilgang, der ikke kun skaffer stillinger, men også læger.

Det gælder for alle lægespecialer, at stillingerne i udkanten længst væk fra de store byer er dem, som er sværest at besætte. Det kan man ærgre sig over, men det er nu engang et faktum. Derfor vil vi i PLO meget gerne medvirke til særlige ordninger, der gør det ekstra attraktivt for de unge læger at vælge et uddannelsesforløb væk fra de store byer – eksempelvis med ekstra løntillæg, ekstra kursusdage, ekstra gode supervisionsforhold, betalte konferencer eller andet. Der er mange tiltag, der kan gøres her, primært i regi af regionerne.

Noget helt andet er, at man også nødvendigvis må tage højde for, hvor i landet der findes uudnyttet uddannelseskapacitet i forhold til at sikre en god speciallægeuddannelse. Når man skal uddanne flere speciallæger i almen medicin, er man afhængig af at have tutorlæger, det vil sige erfarne praktiserende læger, der påtager sig et uddannelsesansvar.

Der er kun en ganske lille uudnyttet uddannelseskapacitet i almen praksis langt væk fra de større byer, hvor lægemanglen er størst, og hvor man i forvejen har placeret relativt flest uddannelsesstillinger. Til gengæld er der ledig tutorkapacitet tættere på og i de større byer.

Af ovenstående grunde anbefaler PLO, at fordelingen af uddannelsespladserne sådan nogenlunde følger fordelingen af, hvor danskerne er bosat. Til gengæld er det helt afgørende, at vi ikke ender med 40 ubesatte stillinger i Kalundborg, på Lolland-Falster og i Vest- og Nordjylland.

Vi skal altså lave to samtidige løsninger: For det første skal vi arbejde på, at alle de nye stillinger bliver besat, så vi kan se en ende på lægemanglen. For det andet skal vi tage særlige initiativer i brug, så vi ikke ender med, at lægerne kun søger stillingerne omkring de store byer.

Hvis vi ikke nu løser begge problemer nu, så skaber vi nye problemer for os selv.

Alle er klar over, at lægemanglen er skævt fordelt mellem regionerne. Det er derfor, vi har appelleret til at vi laver nogle nationale løsninger. Det er fx ikke fair, at det alene er overladt til Region Nordjylland og Region Sjælland at løse deres lægemangel. Det er et nationalt anliggende for både Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og PLO at løse lægemanglen. Vi påtager os gerne vores del.

**************************************************************************************
Indlægget har været bragt på netmediet www.altinget.dk