Verdenslægeforeningen: Der mangler evidens for brug af medicinsk cannabis
  • Lægeforeningen
17. oktober 2017

Der findes i dag ikke tilstrækkeligt med viden om, hvordan medicinsk cannabis virker. Før man kan beslutte at gøre det lovligt at bruge cannabis til behandling af patienter, er det nødvendigt med mere grundig forskning, mener Verdenslægeforeningen.

Verdenslægeforeningen (WMA) peger i en ny udtalelse om medicinsk cannabis på, at der på nuværende tidspunkt mangler evidens for at gøre det lovligt at bruge cannabis i medicinsk behandling. 

Derfor opfordrer WMA til at intensivere forskningen i brugen af cannabis til medicinsk behandling, og at de enkelte lande rent lovgivningsmæssigt gør det nemmere at få adgang til at bruge cannabis til forskningsmæssige formål.  

Dermed er WMA helt på linje med Lægeforeningen, som mange gange har peget på, at der mangler medicinsk evidens for effekt, sikkerhed og kvalitet, når det gælder cannabis til brug for behandling. 

”Det er dybt problematisk for læger at introducere en behandling, som man ikke er sikker på, hvordan virker. Hvis medicinsk cannabis skal bruges til behandling er større viden om effekt og bivirkninger en forudsætning”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. 

Han hilser derfor også velkommen, at WMA i udtalelsen understreger, at det - så længe evidensen for medicinsk cannabis ikke er god nok -  er den enkelte læges egen beslutning, om han eller hun vil tage ansvaret for at bruge cannabis i behandlingen.