Velkommen til nyt medlem i Yngre Lægers bestyrelse
  • Yngre Læger
27. november 2019

Det blev Christina Neergaard Pedersen fra Region Syddanmark, der fik flest stemmer, da Yngre Lægers repræsentantskab onsdag valgte en afløser for Sofie Charlotte Fage Hjortø, der efter fem år i Yngre Lægers bestyrelse havde valgt at trække sig. Det skete på repræsentantskabsmødet i Kolding.

Det blev et meget tæt valg, hvor Christina Neergaard Pedersen fik 39 stemmer mod 37 stemmer til Jonas Olsen og 9 stemmer til Ayhan Al Kole, der også begge var opstillet.

Christina Neergaard Pedersen har tidligere været medlem af Yngre Lægers arbejdsmiljøudvalg, og hun har været fællestillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

Yngre Lægers bestyrelse består herefter af (fra venstre): Christina Frøslev-Friis, Cæcilie Trier Sønderskov, Wendy Sophie da Cunha-Schou, Kim Agerholm Brogaard, Helga Schultz, formand,  Bjarne Skjødt Hjaltalin, Jesper Brink Svendsen, Christina Neergaard Pedersen og Anders Krog Vistisen, næstformand (ikke til stede på fotoet)